Tarpk.leidinys

SKIRTINGI

IR

INKLIUZIJA - UGDYMAS VISIEMS?

NURAŠYTOJI

GLOBOS NAMŲ AUKLĖTINĖS PATIRTIS

IŠ BELANGĖS Į GYVENIMĄ

Supratau, kad nėra gerai kalėjime – laisvėje geriau. Ateityje kitaip reikės elgtis, negirtauti. kažkaip kitaip gyventi – ieškoti darbo, mokytis, anksčiau tai visai nerūpėjo.

PALYDIMOJI GLOBA

Pažeidžiamiausia visuomenės grupė - globos sistemą paliekantys jaunuoliai

SPI15 | VIKO | 2018

LYGŪS

MES ESAME

O JŪS PASIRUOŠĘ?