Tarek El Mahaba October Magazine - Page 3

‫الثانى‬ ‫توارضوس‬ ‫لفوق‬ ‫أعيننا‬ ‫ونرفع‬ ‫السموات‬ ‫ىف‬ ‫الذى‬ ‫أبانا‬ ‫نقول‬ ‫تعلمنا‬ ‫وتصري‬ ‫عينيك‬ ‫يف‬ ‫ينطبع‬ ‫ومنظرها‬ ‫السامء‬ ‫نرى‬ ‫علشان‬ ‫مجرد‬ ‫متبقاش‬ ‫والصالة‬ ‫ترابية‬ ‫وليست‬ ‫ساموية‬ ‫عني‬ ‫عينيك‬ ‫‪.‬‬ ‫واجب‬ ‫انظروا‬ ‫الرشق‬ ‫واىل‬ ‫قفوا‬ ‫الجلوس‬ ‫أيها‬ ‫الشامس‬ ‫بيقول‬ ‫وملا‬ ‫وجميع‬ ‫عينيك‬ ‫تقدس‬ ‫تجعلك‬ ‫ما‬ ‫ليك‬ ‫األفعال‬ ‫هذه‬ ‫كل‬ ‫حواسك‪.‬‬ ‫يكونوا‬ ‫مل‬ ‫الخطية‬ ‫قبل‬ ‫وحواء‬ ‫ادم‬ ‫نقرأ‬ ‫ملا‬ ‫كدة‬ ‫علشان‬ ‫الخجل‬ ‫فيهم‬ ‫صار‬ ‫الخطية‬ ‫وبعض‬ ‫عريانني‬ ‫أنهم‬ ‫يعرفوا‬ ‫آدم‬ ‫اإلله‬ ‫الرب‬ ‫فنادى‬ ‫الله‬ ‫من‬ ‫ادم‬ ‫اختباء‬ ‫وصار‬ ‫والخوف‬ ‫؟؟‬ ‫أنت‬ ‫أين‬ ‫له‪:‬‬ ‫وقال‬ ‫عريان‬ ‫ألين‬ ‫فخشيت‪،‬‬ ‫الجنة‬ ‫يف‬ ‫صوتك‬ ‫سمعت‬ ‫فقال‪:‬‬ ‫فاختبأت‪.‬‬ ‫االنسان‬ ‫لغذاء‬ ‫أشجار‬ ‫فيها‬ ‫الجميلة‬ ‫الطبيعة‬ ‫خلق‬ ‫الله‬ ‫يكون‬ ‫فاكهة‬ ‫مثار‬ ‫تحمل‬ ‫لشجرة‬ ‫كدة‬ ‫نبص‬ ‫وملا‬ ‫والحيوان‬ ‫منظر‬ ‫كان‬ ‫وادم‬ ‫حواء‬ ‫امام‬ ‫املنظر‬ ‫هذا‬ ‫لكن‬ ‫جميل‬ ‫شكلها‬ ‫من‬ ‫تأكال‬ ‫ال‬ ‫الله‬ ‫قال‬ ‫أحقا‬ ‫”‬ ‫تنفتح‬ ‫عينهام‬ ‫وبدأت‬ ‫معطل‬ ‫؟‬ ‫الجنة‬ ‫شجر‬ ‫كل‬ ‫مبعث‬ ‫كانت‬ ‫للطعام‬ ‫خلقها‬ ‫ربنا‬ ‫الىل‬ ‫الثمرة‬ ‫وبقيت‬ ‫أدم‬ ‫من‬ ‫األنسان‬ ‫خطايا‬ ‫من‬ ‫كبرية‬ ‫سلسلة‬ ‫وتبدأ‬ ‫للخطية‬ ‫للخطية‬ ‫األول‬ ‫املدخل‬ ‫هي‬ ‫تكون‬ ‫العني‬ ‫وتبدأ‬ ‫وحواء‬ ‫أنها‬ ‫مرص‬ ‫يف‬ ‫الرهبانية‬ ‫الحياة‬ ‫اساسيات‬ ‫من‬ ‫كدة‬ ‫علشان‬ ‫النيل‬ ‫نهر‬ ‫جنب‬ ‫الوادي‬ ‫يف‬ ‫تنشأ‬ ‫ومل‬ ‫الصحراء‬ ‫يف‬ ‫نشأت‬ ‫مييت‬ ‫والربية‬ ‫الصحراء‬ ‫يف‬ ‫امليش‬ ‫”‬ ‫ان‬ ‫وعلمونا‬ ‫االباء‬ ‫قالوا‬ ‫أي‬ ‫تثري‬ ‫حاجه‬ ‫مفيش‬ ‫رمل‬ ‫شوية‬ ‫هتشوف‬ ‫”‬ ‫الشهوات‬ ‫الشهوات‪.‬‬ ‫اشكال‬ ‫من‬ ‫شكل‬ ‫ونصىل‬ ‫”‬ ‫حني‬ ‫كل‬ ‫يف‬ ‫امامي‬ ‫خطيتي‬ ‫قال”‬ ‫حينام‬ ‫بتوبته‬ ‫لألمور‬ ‫بتنظر‬ ‫‪،‬عينيك‬ ‫بدموع‬ ‫قدمه‬ ‫هو‬ ‫اليل‬ ‫التوبة‬ ‫مزمور‬ ‫؟‬ ‫أزاي‬ ‫شمشون‬ ‫أخر‬ ‫مثال‬ ‫وقصة‬ ‫ا‬ ‫ري‬ ‫ً‬ ‫كث‬ ‫سمعناها‬ ‫التي‬ ‫القصص‬ ‫من‬ ‫قصته‬ ‫وتعترب‬ ‫املشهورة‬ ‫الشنط‬ ‫كده‬ ‫وعلشان‬ ‫بها‬ ‫يتمتع‬ ‫كان‬ ‫التي‬ ‫القوة‬ ‫متاخد‬ ‫سامسونايت‬ ‫شنط‬ ‫”‬ ‫‪samsonite‬‬ ‫‪bags‬‬ ‫”‬ ‫العامل‬ ‫يف‬ ‫شمشون‬ ‫قوية‬ ‫انها‬ ‫باعتبارها‬ ‫شمشون‬ ‫اسم‬ ‫من‬ ‫اسمها‬ ‫ثم‬ ‫اليها‬ ‫فدخل‬ ‫زانية‬ ‫امرأة‬ ‫رأى‬ ‫بالعني‬ ‫بدأت‬ ‫كلها‬ ‫قصته‬ ‫شمشون‬ ‫ضاع‬ ‫بسببها‬ ‫اليل‬ ‫النهاية‬ ‫وكانت‬ ‫دليلة‬ ‫أحب‬ ‫يغطيها‬ ‫أن‬ ‫ميكن‬ ‫جفن‬ ‫عليها‬ ‫العني‬ ‫ولذلك‬ ‫‪،‬‬ ‫قوته‬ ‫وضاعت‬