Tarek El Mahaba October Magazine - Page 21

‫‪..‬‬ ‫الناس‬ ‫قبل‬ ‫الله‬ ‫امام‬ ‫أمانتك‬ ‫عيل‬ ‫تحافظ‬ ‫ال‬ ‫‪،‬‬ ‫متخاذل‬ ‫أم‬ ‫‪،‬‬ ‫أمني‬ ‫و‬ ‫مجتهد‬ ‫‪،‬‬ ‫عملك‬ ‫و‬ ‫دراستك‬ ‫يف‬ ‫نفسك‬ ‫أرين‬ ‫بال‬ ‫تفضح‬ ‫و‬ ‫تشهر‬ ‫و‬ ‫تشتم‬ ‫و‬ ‫تغضب‬ ‫أم‬ ‫‪،‬‬ ‫نفسك‬ ‫لترشح‬ ‫الرقيقة‬ ‫األلفاظ‬ ‫تستخدم‬ ‫و‬ ‫العذر‬ ‫يل‬ ‫تلتمس‬ ‫و‬ ‫تحاورين‬ ‫‪:‬‬ ‫معي‬ ‫تختلف‬ ‫ان‬ ‫وقت‬ ‫نفسك‬ ‫أرين‬ ‫‪..‬‬ ‫توقف‬ ‫‪..‬‬ ‫األخالق‬ ‫متتحن‬ ‫ان‬ ‫وقت‬ ‫اال‬ ‫الناس‬ ‫معدن‬ ‫نعرف‬ ‫ال‬ ‫نحن‬ ‫و‬ ‫؟‬ ‫األخالق»‬ ‫«لطبيب‬ ‫معاً‬ ‫نذهب‬ ‫فهل‬ ‫‪..‬‬ ‫البيضاء‬ ‫الراقية‬ ‫النفسية‬ ‫أصحاب‬ ‫من‬ ‫‪،‬‬ ‫الناس‬ ‫من‬ ‫القليل‬ ‫أقل‬ ‫إال‬ ‫يعجب‬ ‫لن‬ ‫نجاحك‬ ‫أن‬ ‫يوم‬ ‫كل‬ ‫تتأكد‬ ‫التي‬ ‫الحياة‬ ‫حقائق‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫‪،‬‬ ‫ميكال‬ ‫ابنته‬ ‫زوجة‬ ‫داود‬ ‫قتل‬ ‫حاول‬ ‫الذي‬ ‫«شاول»‬ ‫و‬ ‫‪،‬‬ ‫هابيل‬ ‫أخاه‬ ‫قتل‬ ‫الذي‬ ‫«قايني»‬ ‫فيهم‬ ‫تجد‬ ‫عندما‬ ‫تستغرب‬ ‫ال‬ ‫‪،‬‬ ‫إعجابهم‬ ‫الناس‬ ‫لك‬ ‫اظهر‬ ‫مهام‬ ‫‪..‬‬ ‫معلمه‬ ‫املسيح‬ ‫السيد‬ ‫لم‬ ‫س‬ ‫ّ‬ ‫الذي‬ ‫«يهوذا»‬ ‫‪..‬‬ ‫غريها‬ ‫عند‬ ‫من‬ ‫زواله‬ ‫و‬ ‫لها‬ ‫انتقاله‬ ‫تتمني‬ ‫و‬ ‫غريها‬ ‫نجاح‬ ‫من‬ ‫تغري‬ ‫و‬ ‫‪،‬‬ ‫نجاحها‬ ‫تعشق‬ ‫التي‬ ‫البرش‬ ‫طبيعة‬ ‫امام‬ ‫تضعك‬ ‫لكن‬ ‫‪،‬‬ ‫صادمة‬ ‫حقيقة‬ ‫نيتك‬ ‫يف‬ ‫يدخل‬ ‫و‬ ‫‪،‬‬ ‫تقوله‬ ‫مل‬ ‫ما‬ ‫لك‬ ‫ينسب‬ ‫و‬ ‫‪،‬‬ ‫برباعة‬ ‫لك‬ ‫ينسجها‬ ‫‪،‬‬ ‫سقطة‬ ‫لك‬ ‫يجد‬ ‫مل‬ ‫‪..‬فإن‬ ‫أمانيه‬ ‫أحيل‬ ‫فهي‬ ‫‪،‬‬ ‫سقوطك‬ ‫يف‬ ‫فرحته‬ ‫‪،‬‬ ‫ألخطائك‬ ‫صياد‬ ‫ستجد‬ ‫‪..‬‬ ‫سمعتك‬ ‫بتدمري‬ ‫يستمتع‬ ‫و‬ ‫‪،‬‬ ‫بك‬ ‫يشهر‬ ‫و‬ ‫‪،‬‬ ‫فمك‬ ‫من‬ ‫يخرج‬ ‫مل‬ ‫ما‬ ‫كالمك‬ ‫من‬ ‫يستنطق‬ ‫و‬ ‫‪،‬‬ ‫مقاصدك‬ ‫و‬ ‫‪..‬‬ ‫الصمت‬ ‫و‬ ‫الصالة‬ ‫و‬ ‫التواضع‬ ‫و‬ ‫الخدمة)‬ ‫يف‬ ‫و‬ ‫الخري‬ ‫(يف‬ ‫االستمرار‬ ‫‪:‬‬ ‫فضائل‬ ‫بأربعة‬ ‫الرش‬ ‫صياد‬ ‫أهزم‬ ‫‪..‬‬ ‫عنك‬ ‫قالها‬ ‫التي‬ ‫إهاناته‬ ‫رأسه‬ ‫عيل‬ ‫سيحمل‬ ‫و‬ ‫‪،‬‬ ‫عليك‬ ‫خري‬ ‫ايل‬ ‫ليك‬ ‫رشه‬ ‫سيتحول‬ ‫‪،‬‬ ‫األسود‬ ‫لسانه‬ ‫سيخرس‬ ‫‪،‬‬ ‫سيفه‬ ‫عيل‬ ‫سيموت‬ ‫األخطاء‬ ‫صياد‬ ‫‪..‬‬ ‫املدافعني‬ ‫خري‬ ‫هو‬ ‫و‬ ‫عكازك‬ ‫و‬ ‫سندك‬ ‫فالله‬ ‫‪،‬‬ ‫صمتك‬ ‫و‬ ‫صربك‬ ‫و‬ ‫حبك‬ ‫يف‬ ‫فاستمر‬ ‫الله‬ ‫رجل‬ ‫يا‬ ‫انت‬ ‫أما‬