Tarek El Mahaba New Year Magazine - Page 18

‫‪..‬‬ ‫خدمه‬ ‫وفكرينها‬ ‫الفيس‬ ‫ع‬ ‫من‬ ‫بيقوموا‬ ‫وال‬ ‫االعرتافات‬ ‫اوضة‬ ‫من‬ ‫مبيخرجوش‬ ‫كهنه‬ ‫وال‬ ‫‪..‬‬ ‫وبس‬ ‫الحجاره‬ ‫ف‬ ‫وتعمري‬ ‫مباين‬ ‫و‬ ‫ورحالت‬ ‫انشطه‬ ‫وال‬ ‫‪..‬‬ ‫واخداهم‬ ‫الدنيا‬ ‫اليل‬ ‫الغالبه‬ ‫الصيادين‬ ‫سفن‬ ‫يدخل‬ ‫و‬ ‫املنرب‬ ‫ع‬ ‫من‬ ‫ينزل‬ ‫اليل‬ ‫محتاجه‬ ‫الكنيسه‬ ‫‪..‬‬ ‫معاه‬ ‫اللقمه‬ ‫ويقسم‬ ‫الناس‬ ‫من‬ ‫املكروه‬ ‫العشار‬ ‫بيت‬ ‫يدخل‬ ‫اليل‬ ‫محتاجه‬ ‫الكنيسه‬ ‫‪..‬‬ ‫ضل‬ ‫اليل‬ ‫الوحداين‬ ‫الخروف‬ ‫ورا‬ ‫الجبال‬ ‫وسط‬ ‫ويجري‬ ‫خروف‬ ‫‪99‬‬ ‫ال‬ ‫يسيب‬ ‫اليل‬ ‫محتاجه‬ ‫‪..‬‬ ‫ضاع‬ ‫اليل‬ ‫الدرهم‬ ‫يالقي‬ ‫ما‬ ‫لحد‬ ‫شرب‬ ‫شرب‬ ‫البيت‬ ‫يكنس‬ ‫اليل‬ ‫محتاجه‬ ‫وشه‬ ‫ف‬ ‫الباب‬ ‫وميقفلش‬ ‫‪..‬‬ ‫مكسوف‬ ‫بعيد‬ ‫من‬ ‫جاي‬ ‫اليل‬ ‫الضال‬ ‫لالبن‬ ‫حضنه‬ ‫يفتح‬ ‫ايل‬ ‫محتاجه‬ ‫‪..‬‬ ‫جواها‬ ‫من‬ ‫ويبصلها‬ ‫السامريه‬ ‫مع‬ ‫يفضفض‬ ‫يقعد‬ ‫اليل‬ ‫محتاجه‬ ‫للناس‬ ‫صياد‬ ‫يخليه‬ ‫ما‬ ‫لحد‬ ‫ويشجعه‬ ‫‪..‬‬ ‫اميانه‬ ‫انكر‬ ‫لو‬ ‫حتي‬ ‫بطرس‬ ‫ضعف‬ ‫يسند‬ ‫اليل‬ ‫محتاجه‬ ‫واهتامم‪،،‬‬ ‫وحب‬ ‫مشاعر‬ ‫ويديله‬ ‫صدره‬ ‫من‬ ‫يوحنا‬ ‫يقرب‬ ‫اليل‬ ‫محتاجه‬ ‫‪،،‬‬ ‫عظيم‬ ‫رسول‬ ‫منه‬ ‫يعمل‬ ‫و‬ ‫‪..‬‬ ‫شك‬ ‫قلبه‬ ‫اليل‬ ‫توما‬ ‫ل‬ ‫مخصوص‬ ‫ييجي‬ ‫اليل‬ ‫محتاجه‬ ‫‪،،‬‬ ‫بولس‬ ‫يبقي‬ ‫ما‬ ‫لحد‬ ‫عليه‬ ‫ويصرب‬ ‫‪..‬‬ ‫مبحبه‬ ‫شاول‬ ‫يعاتب‬ ‫اليل‬ ‫محتاجه‬ ‫‪،،‬‬ ‫الخطيه‬ ‫قرب‬ ‫من‬ ‫يطلعه‬ ‫ايده‬ ‫وميد‬ ‫‪..‬‬ ‫اننت‬ ‫ألنه‬ ‫لعازر‬ ‫عيل‬ ‫يبيك‬ ‫اليل‬ ‫محتاجه‬ ‫‪..‬‬ ‫محبه‬ ‫و‬ ‫تواضع‬ ‫وبكل‬ ‫املخدومني‬ ‫أرجل‬ ‫ويغسل‬ ‫يوطي‬ ‫اليل‬ ‫محتاجه‬ ‫‪..‬‬ ‫روحهم‬ ‫تفاصيل‬ ‫يلمس‬ ‫و‬ ‫معاهم‬ ‫ويلعب‬ ‫االطفال‬ ‫وسط‬ ‫يقعد‬ ‫اليل‬ ‫محتاجه‬ ‫‪..‬‬ ‫ومعلم‬ ‫ليهم‬ ‫معني‬ ‫و‬ ‫راجلهم‬ ‫يكون‬ ‫و‬ ‫املرميات‬ ‫ضهر‬ ‫ف‬ ‫يقف‬ ‫اليل‬ ‫محتاجه‬ ‫‪،،‬‬ ‫الشخيص‬ ‫صديقهم‬ ‫وكأنه‬ ‫‪..‬‬ ‫ومرثا‬ ‫مريم‬ ‫بيت‬ ‫ل‬ ‫ويروح‬ ‫نفسه‬ ‫يفيض‬ ‫اليل‬ ‫محتاجه‬ ‫‪..‬‬ ‫الهيكل‬ ‫بيدنسوا‬ ‫اليل‬ ‫كل‬ ‫ويطرد‬ ‫سوط‬ ‫ميسك‬ ‫اليل‬ ‫محتاجه‬ ‫‪،،‬‬ ‫خري‬ ‫يصنع‬ ‫ويجول‬ ‫‪..‬‬ ‫ويحرر‬ ‫ويربر‬ ‫يطهر‬ ‫اليل‬ ‫محتاجه‬ ‫‪..‬‬ ‫شجاعه‬ ‫بكل‬ ‫اميانه‬ ‫ويعلن‬ ‫هريودس‬ ‫قدام‬ ‫يقف‬ ‫اليل‬ ‫محتاجه‬ ‫‪،،‬‬ ‫يطفئ‬ ‫ال‬ ‫مدخنه‬ ‫وفتيله‬ ‫يقصف‬ ‫ال‬ ‫مرضوضه‬ ‫وقصبه‬ ‫‪..‬‬ ‫رضا‬ ‫ب‬ ‫الفلسني‬ ‫ويقبل‬ ‫‪..‬‬ ‫مكان‬ ‫لكل‬ ‫تالميذه‬ ‫يبعت‬ ‫اليل‬ ‫محتاجه‬ ‫‪،،‬‬ ‫أحبائه‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫للموت‬ ‫نفسه‬ ‫ويسلم‬ ‫‪..‬‬ ‫الخراف‬ ‫عن‬ ‫نفسه‬ ‫يبذل‬ ‫اليل‬ ‫الراعي‬ ‫محتاجه‬ ‫‪،،‬‬ ‫وحاسسها‬ ‫همومهم‬ ‫المس‬ ‫‪..‬‬ ‫الناس‬ ‫وسط‬ ‫يعيش‬ ‫اليل‬ ‫محتاجه‬ ‫ويحب‬ ‫‪..‬‬ ‫ويعلم‬ ‫‪..‬‬ ‫يرشد‬ ‫و‬ ‫‪..‬‬ ‫يطبطب‬ ‫و‬ ‫‪..‬‬ ‫يقوي‬ ‫و‬ ‫‪..‬‬ ‫يهتم‬ ‫و‬ ‫‪..‬‬ ‫ويشفي‬ ‫‪..‬‬ ‫يسند‬ ‫و‬ ‫‪..‬‬ ‫يحس‬ ‫اليل‬ ‫محتاجه‬ ‫الكنيسه‬ ‫للمنتهي‬ ‫‪،،‬‬ ‫األعظم‬ ‫الراعي‬ ‫زي‬ ‫ورعاه‬ ‫خدام‬ ‫محتاجه‬ ‫الكنيسه‬