Tarek El Mahaba May Issue - Page 46

اقوي واعمق صلاة سمعتها للارهابيين

أذكر يا رب الإرهابيين الذين يجهلون معرفتك ‏..‏ فقد قاوموا إنسانيتهم ‏..‏ و لكنهم لم يعرفوا أنك أنت إنسانية و رحمة و محبة ‏..‏ أذكر يا رب من حرض و من خطط و من نفذ و من هلل ‏...‏ أنر يا رب نفوسهم كى يعرفوك بالحق ‏..‏ أنر يا رب عقولهم كى يعرفوك بالعدل ‏..‏ أنر يا رب قلوبهم كى يعرفوك بالمحبة ‏..‏ أفتح يا رب أعينهم كما فتحتها لشاول ‏..‏ أعنهم ‏..‏ عضدهم ‏..‏ أقبلهم ‏..‏ و أرفعهم ‏..‏ فأنت من سامحت اللص اليمين بعدلك ‏..‏ و تصالحت مع السامرية بحنانك ‏..‏ و جففت دموع بطرس بلطف و أنت أيضً‏ ا من قبلت بولس و رفعته و عظمته ‏..‏ فلا تنسى أولادك الإرهابيين ‏..‏ فكما كانوا سببًا فى وصول شهداءك إلى حضنك ‏..‏ أجعلهم سببًا فى خلاص الآخرين ‏..‏ كخراف ضالة ‏..‏ أبحث عنهم يا راعى الرعاة ‏..‏ كعظيم رحمتك و ليس كخطايانا و خطاياهم ‏..‏ لأنه ليس لأحد بغيرك الخلاص ‏..‏ أجعلنا نسمعهم يقولوا " أذكرنا يا رب متى جئنا فى ملكوتك . "

‎46‎
‫‪..‬‬ ‫معرفتك‬ ‫يجهلون‬ ‫الذين‬ ‫اإلرهابيني‬ ‫رب‬ ‫يا‬ ‫أذكر‬ ‫‪..‬‬ ‫محبة‬ ‫و‬ ‫رحمة‬ ‫و‬ ‫إنسانية‬ ‫أنت‬ ‫أنك‬ ‫يعرفوا‬ ‫مل‬ ‫لكنهم‬ ‫و‬ ‫‪..‬‬ ‫إنسانيتهم‬ ‫قاوموا‬ ‫فقد‬ ‫هلل‪...‬‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫نفذ‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫خطط‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫حرض‬ ‫من‬ ‫رب‬ ‫يا‬ ‫أذكر‬ ‫‪..‬‬ ‫بالحق‬ ‫يعرفوك‬ ‫ىك‬ ‫نفوسهم‬ ‫رب‬ ‫يا‬ ‫أنر‬ ‫‪..‬‬ ‫بالعدل‬ ‫يعرفوك‬ ‫ىك‬ ‫عقولهم‬ ‫رب‬ ‫يا‬ ‫أنر‬ ‫‪..‬‬ ‫باملحبة‬ ‫يعرفوك‬ ‫ىك‬ ‫قلوبهم‬ ‫رب‬ ‫يا‬ ‫أنر‬ ‫‪..‬‬ ‫لشاول‬ ‫فتحتها‬ ‫كام‬ ‫أعينهم‬ ‫رب‬ ‫يا‬ ‫أفتح‬ ‫‪..‬‬ ‫بعدلك‬ ‫اليمني‬ ‫اللص‬ ‫سامحت‬ ‫من‬ ‫‪..‬فأنت‬ ‫أرفعهم‬ ‫و‬ ‫‪..‬‬ ‫أقبلهم‬ ‫‪..‬‬ ‫عضدهم‬ ‫‪..‬‬ ‫أعنهم‬ ‫بلطف‬ ‫بطرس‬ ‫دموع‬ ‫جففت‬ ‫و‬ ‫‪..‬‬ ‫بحنانك‬ ‫السامرية‬ ‫مع‬ ‫تصالحت‬ ‫و‬ ‫‪..‬‬ ‫اإلرهابيني‬ ‫أوالدك‬ ‫تنىس‬ ‫فال‬ ‫‪..‬‬ ‫عظمته‬ ‫و‬ ‫رفعته‬ ‫و‬ ‫بولس‬ ‫قبلت‬ ‫من‬ ‫ا‬ ‫أيضً‬ ‫أنت‬ ‫و‬ ‫‪..‬‬ ‫اآلخرين‬ ‫خالص‬ ‫ىف‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ً‬ ‫سب‬ ‫أجعلهم