Tarek El Mahaba August Magazine - Page 13

‫عنه‬ ‫ندافع‬ ‫ان‬ ‫اخطا‬ ‫زميل‬ ‫أو‬ ‫قريب‬ ‫أو‬ ‫صديق‬ ‫كلنا‬ ‫«‬ ‫«‬ ‫بنغلط‬ ‫كلنا‬ ‫جامعه‬ ‫يا‬ ‫«‬ ‫بسيط‬ ‫يقول‬ ‫الخاطئ‬ ‫عن‬ ‫نحامي‬ ‫يعني‬ ‫«‬ ‫نضعف‬ ‫ممكن‬ ‫املراه‬ ‫مع‬ ‫املسيح‬ ‫السيد‬ ‫فعل‬ ‫كام‬ ‫عنه‬ ‫وندافع‬ ‫يسرت‬ ‫حتي‬ ‫اآلخرين‬ ‫عيل‬ ‫نسرت‬ ‫نحاول‬ ‫مبعني‬ ‫املجد‬ ‫رب‬ ‫نجد‬ ‫ليك‬ ‫عنهم‬ ‫ونحامي‬ ‫ربنا‬ ‫علينا‬ ‫‪.‬‬ ‫وسقطاتنا‬ ‫ضعفنا‬ ‫وقت‬ ‫يف‬ ‫عنا‬ ‫يحامي‬ ‫عيل‬ ‫يحكم‬ ‫الذي‬ ‫القايض‬ ‫بدور‬ ‫قمنا‬ ‫ان‬ ‫ليك‬ ‫بدور‬ ‫يقدم‬ ‫يسوع‬ ‫الرب‬ ‫ان‬ ‫سنجد‬ ‫الناس‬ ‫الدينونه‬ ‫يوم‬ ‫يف‬ ‫علينا‬ ‫ويحكم‬ ‫أيضا‬ ‫القايض‬ ‫نسامح‬ ‫ان‬ ‫يسوع‬ ‫الرب‬ ‫من‬ ‫نتعلم‬ ‫‪،‬‬ ‫العظيم‬ ‫قال‬ ‫فكام‬ ‫لغرينا‬ ‫االعزار‬ ‫ونلتمس‪.‬‬ ‫ونغفر‬ ‫اخيك‬ ‫عني‬ ‫يف‬ ‫الذي‬ ‫القذي‬ ‫تنظر‬ ‫ال‬ ‫«‬ ‫الكتاب‬ ‫من‬ ‫نطلب‬ ‫‪.‬‬ ‫عنيك‬ ‫يف‬ ‫التي‬ ‫الخشبه‬ ‫انظر‬ ‫بل‬ ‫ويسندنا‬ ‫ويقوينا‬ ‫ضعفاتنا‬ ‫يقوي‬ ‫ان‬ ‫املجد‬ ‫رب‬ ‫يسرت‬ ‫حتي‬ ‫اآلخرين‬ ‫لخطايا‬ ‫ساترين‬ ‫لنكون‬