TAALDUIKEN EN ARTISTICULEREN

Wat maakt muzisch taal leren interessant en hoe kan je leerlingen taalgevoeliger maken voor de Nederlandse taal tijdens een workshop muzische vorming in een meertalige klas ? Onderzoekers , studenten en ervaringsdeskundigen van de Hogeschool PXL Hasselt , la Haute Ecole de la Ville de Liège en Bal Spécial vzw hebben met veel goesting hun schouders gezet onder dit project . De resultaten van onze samenwerking lees je in dit boek .

We delen onze visie op ‘ ontwikkelingsgericht en muzisch taalonderwijs in meertalige basisscholen met schooltaal Nederlands ’ en verduidelijken wat we precies verstaan onder een creatief proces . We vertaalden de theoretische inzichten uit het adviserend kader taalCULTuur2 in zeven inspirerende workshops , waarbij de muzische sporen beeld , muziek , drama , dans en beweging elkaar versterken . Verder lichten we toe hoe je talig aan de slag kan met muzische impulsen en leggen we stap voor stap uit hoe je zelf je eigen workshop samenstelt . De belangrijkste inzichten komen in elk hoofdstuk terug . Je kan elk deel afzonderlijk lezen . Dit waardevolle , multidisciplinaire project werd gerealiseerd in nauwe samenwerking met meertalige basisscholen en werd mede gefinancierd door de Nederlandse Taalunie . We wensen je veel inspirerende en creatieve momenten samen met jullie leerlingen !
Taalduiken en artisticuleren Karen Reekmans , Elisabeth Henry , Anne-Lore Baeckeland

CULT uur

Taal

Europees Talenlabel Laureaat 2019
Taalduiken en artisticuleren ontwikkelingsgericht en muzisch taalonderwijs in meertalige basisscholen