Sveriges PapegojMagasin Nr 3 jul 2015 | Page 2

Sveriges PapegojMagasin 2 I D E T TA N U M M E R AV S V E R I G E S PA P E G O J M AG A S I N   Ledare  sid    4  På gång i FågelSverige  sid    5  Besök hos en uppfödare i Belgien  sid    6  Om en genomförd tvådagars Workshop   sid  12  WPT ‐ Varför är det klokt a  adoptera  sid  19  Mia ‐ en omplacering   sid  22  Lite av varje  sid  25  Anmälningar  ll Länsstyrelsen  sid  26  Jag har skaffat mig en Hyacintara  sid  28  Fakta Hyacintara  sid  31  Artbeskrivning ‐ Hyacintara  sid  32  Bosses hörna  sid  33  Videoklipp  sid  35  Träna in svåra beteenden ‐ Barbara Heindenreich  sid  36  Fråga veterinären  sid  39  Omplacering/Stulet/Bor luget  sid  40  Föreningspresenta oner  sid  45      Omslagsbild  Hyacintara * Fotograf : Heide  Zähle Nielsen    © ‐ Copyright all rights reserved  Sveriges PapegojMagasin