summercard_folder_2021 - Page 17

SUMMERCARD . SE

ger dig 20 % på Kosta Boda Art Hotel

Innehavare av ett Summercard erbjuds 20 % billigare boende på Kosta Boda Art Hotel . Detta unika hotell i de småländska skogarna utlovar med glaskonst , spa och mat en upplevelse utöver det vanliga .
* Reservation för eventuella tryckfel
CSR ( CORPORATE SO- CIAL RESPONSIBILITY )
Världen står inför många utmaningar som ingen kan lösa på egen hand . Vi måste hjälpas åt att ta ansvar och försöka bidra till att världen blir en bra plats . Vi arbetar med miljö och etik under begreppet CSR ( Corporate Social Responsibility ).
Hållbara produkter
Vi tror på klassisk design och bra kvalitet – ett koncept som aldrig blir omodernt . Vi låter dig välja din favoritgåva på egen hand . Då blir det en produkt som du verkligen vill ha och kommer använda , så att vi minimerar onödig konsumtion och förbrukning av jordens resurser .
Det är viktigt att våra produkter är säkra och fria från förbjudna ämnen . Alla våra leverantörer måste följa de krav och lagar som gäller för kemikalier i varor . Vi gör även stickprovskontroller för att säkerställa att kraven följs . Vissa av produkterna är miljömärkta och rättvisemärkta . Det syns genom de symboler som visas i anslutning till produkten .
Vill du veta mer om vårt CSRarbete ? Besök gärna vår hemsida !
Dessa produkter har uppfyllt särskilt hårda hållbarhetskrav t . ex . att inga bekämpningsmedel använts i bomullsodlingen . Du kan även välja att skänka en produkt genom Human Bridge eller Sveriges Stadsmissionertill bättre behövande .
Vilka krav ställer vi på everantörens arbetsvillkor ?
Våra gåvokort använder den uppförandekod som tillämpas av BSCI ( Business Social Compliance Initiative ). Den ställer bland annat krav på minimilön , reglerad arbetstid och att inget barnarbete får förekomma . Som medlem i BSCI vill vi också att leverantörer ska bli granskade i oberoende kontroller . Det är en kvalitetssäkring för oss , våra leverantörer och för dig .
En BSCI-rapport är inget certifi kat . Det är ett verktyg för att kunna övervaka och följa upp produktionen på ett systematiskt sätt . Även den bästa leverantören kan ha brister och då måste det fi nnas ett system för att upptäcka och åtgärda problemen . BSCI är också ett bra sätt för oss företag att samarbeta .
New Wave Group har undertecknat Bangladesh Accord , ett internationellt avtal mellan företag och fackförbund för att förbättra säkerheten inom textilindustrin i Bangladesh . Just nu pågår tusentals inspektioner av fabriker i Bangladesh för att kontrollera säkerheten . Det är ett mycket viktigt arbete som kommer få stor genomslagskraft för miljontals människor som arbetar inom textilindustrin i Bangladesh .
Mer om miljön
Transport och logistik är en nyckelfråga för oss . Vi är medlemmar i CleanShping Network , för att främja hållbar sjöfart . En annan viktig miljöfråga handlar om att skapa hållbara kretslopp . Våra leverantörer tar sitt producentansvar och betalar för de kostnadersom uppstår när våra kunder lämnar förpackningar på insamlingsstationerna för att återvinnas . Gröna Punkten är ett bevis för att våra förpackningar ingår i ett återvinningssystem . Det tycker vi känns bra !
17