Student Revue LISTOPAD-PROSINEC | Page 3

Návštěva Drážďan 2019 DRAZÍ ČTENÁŘI, představujeme vám nové číslo Student Revue, jehož hlavní téma je nyní o  mnoho pozitivnější. Zaměřili jsme se na 17.listopad, protože se samozřejmě jedná o  vý- znamnou událost v  naší historii. Naše škola měla speciální den- program zaměřený na 30leté výročí. V  časopise si můžete přečíst vybrané názory studentů, kteří se programu zúčastnili, rozhovory i  reportáže. Ale abychom se nezasekli jen u  jednoho tématu, připraveny jsou pro vás jako tradičně: interview s  profesorem i  ochutnávka autorské tvorby studentů. Nebudu víc prozrazovat, čtěte dále, co vás zajímá. Hezké vánoční svátky nebo zimní slunovrat Pavlína Lenghartová šéfredaktorka Najdete nás online! Buď na adrese https:// joom.ag/jahe nebo v  aplikaci Joomag na Google Play pod heslem „Student Revue“. studentský magazín student revue l Číslo listopad-prosinec 2019 8 [email protected], Šéfredaktorka: Pavlína Lenghartová, Redaktoři: Kateřina Horáková, Sofie Anna Janebová, Zuzana Nocarová, Karolína Souku- pová, Jakub Škvrna, Grafická úprava: Filip Janeček, Přispěvatelé: Barbora Smolková, Elen Marie Honzáková, Josef Müller, Šárka Misíková, Soňa Linhartová Konzultace: Mgr. Věra Janečková 3