Stereo+ Stereopluss 2/2020 | Page 20

+ HIFI » Naim XS 3 forsterkerne kunne likevel ikke blitt mer for- skjellige. Moonriver 404 med sitt ganske store kabinett og retrodesign, og Naim XS3 med sitt litt futuristiske, glatte og kompakte utseende. To for- skjellige personligheter, og to forskjellige typer lyd. Begge er lynende kjappe, men klangbildet og deres tolkning av musikk er ganske forskjellige. Naim XS3 er utpreget nøytral, og henvender seg til de som ønsker seg høy presisjon, masse detaljer og en rytmisk fremdrift som skaper mye underholdning. Den er ikke så opptatt av å kjæle med lyden, eller forsøke å parfymere den litt i romantisk retning. Det overlater Naim til andre. Da tror kanskje mange at Naim spiller litt kan- tete og hardt, og muligens litt slik den ser ut. Nei, egentlig ikke. Det er bare at den fremstår som sjeldent ærlig og overlater til høyttaleren å be- stemme hvordan musikkopplevelsen skal være. Forsterkeren har en voldsom innsikt inn i lyd- bildet, og et skarpt og presist fokus på stemmer og instrumenter. Lydbilder er også særdeles rent og klart, og du får alt servert direkte til deg helt uten at du behøver å anstrenge deg. På en måte er det avslappende, fordi du ikke behøver å bøye deg fremover i stolen eller sofaen for å komme nær nok musikken. Forsterkeren avslører også at den har bruk- bare krefter, men det er ikke derfor du kjøper deg en Naim XS3, Den er laget for deg som vil ha en veldig nøytral og velspillende forsterker, men ikke for de som har store høyttalere i større rom, og som i tillegg vil spille høyt. Det er litt klassisk engelsk innfallsvinkel. Nøkternt, nøy- tralt, veldig ryddig og velspillende, og suverent til engelsk kammermusikk, guttekor, britpop, og jazz. Nå kan jo det være en veldig fornuftig vei til hifi-himmelen. Begynn med noe grunnleggende kvaliteter og bygg heller på med mer krutt og 20 Stereo + 2/20