Stereo+ Stereopluss.no 7/2021 | Page 19

+ HIFI

» IsoAcoustics OREA
https :// isoacoustics . com / isoacoustics-testing-at-the-national-research-council-of-canada-nrc /
Utprøving De fire produktene jeg brukte mest tid på underveis i denne testen var Cocktail Audio X45Pro streamer / DAC , Hegel HD30 DAC , iFI Audio iDSD Pro og en Hegel HD590 forsterker . Alt er produkter som både er velbygde og gode , og såpass forskjellige at vi kanskje kunne lære noen ting underveis .
Det snakkes mye om større ro i lydbildet når det gjelder både strømprodukter og demperemedier , men hva fører det til av forbedringer ? I alle tilfellene er det først og fremst tone , klang og timbre som blir tydeligere og lettere å fange opp , men det gjør også at hvert enkelt instrument får bedre og tydeligere fokus .
Den største forskjellen trodde jeg skulle være på den rørbestykkede DAC-en fra iFI Audio , og selv om det var mulig å høre at OREA-føttene gjorde « noe », ble jeg litt overrasket over virkningen da jeg
FET 07X - Most wanted component of the decade – Stereotimes
16.0 - Effektforsterkeren med kongekontroll og silkemyk musikalitet
En kombo for evigheten !!
CSiB – Den integrerte « forsterkeren – mesteren over alle mestere !
Kan det bli særlig bedre enn dette da ?