Stereo+ stereopluss.no 6/2023 | Page 15

������������������������� �������������������������
��������������������������������� ����������������������������
������������������������������ ������������������������� ����������������������������������� ������������������������������
��������������������

+ NYHETER

ENDRINGER I SOUNDGARDEN

Det skjer endringer i ledelsen hos Soundgarden om dagen . Ifølge en pressemelding fra Soundgarden er Roar Olafsen er ansatt som ny daglig leder i Soundgarden Hi-Fi AS . Han tar over etter Bettina Graham Hansen som har ledet Soundgarden siden 2019 . Olafsen tiltrer stillingen den 1 . september . Graham Hansen står samtidig disponibelt i en rolle som rådgiver for selskapet , sammen med avtroppende salgssjef , Ivar Haraldstad .

Under Bettinas ledelse har Soundgarden befestet sin posisjon som en ledende forhandler av Hi-Fi produkter i et krevende marked . Bettina har ledet arbeidet , som har gjort at Soundgarden nå har et stort potensiale for vekst . Både hun og Ivar fortjener en stor takk , sier styreleder Terje Romen .
Nå går Soundgarden over i en ny fase , der vi skal videreutvikle organisasjonen og bygge videre på den sterke markedsposisjonen Soundgarden har i Norge . Da er det også naturlig å hente inn en ny leder . Roar Olafsen er en erfaren leder med lang bransjeerfaring , og han får en viktig rolle i arbeidet med å realisere Soundgardens ambisjoner fremover , sier Romen .
Roar Olafsen gjør comeback i Soundgarden . Han var daglig leder i perioden 2008-2015 og fra 2015 var han daglig leder i det fusjonerte Spaceworld Soundgarden frem til han fratrådte i januar 2017 . Tidligere jobbet han i Pioneer Nordic , hvor han fra 2000 til 2008 var Salgssjef Norge og Nordisk KAM .
���������������������� ����������������
����������������� �������������������
����������������������� ����������������
���������������������������� �����������������

������������������������� �������������������������

��������������������������������� ����������������������������

������������������������������ ������������������������� ����������������������������������� ������������������������������

��������������������