Stereo+ Stereopluss 8/2019 - Page 60

+ HIFI » AirPulse A300 jobbet et sekund med plassering lovet dette veldig godt. Med målebånd for å få presis avstand fra lyt- teposisjon og med høyttalerne vinklet noen grader inn var det akkurat som om noe klikket på plass. Lydbildet kom stødig på plass og jeg fikk endelig full oversikt over hvor vokal og instrumenter er plassert i lydlandskapet foran meg. Lydbildet har god plass, men det er ikke på fokus, perspektiv og på dybden av lydbildet Airpulse 300 skiller seg fra konkurrentene. Det er mye der ute som lager fantastiske lydbilder, og som fortsatt er veldig hyggelig priset. Det er når du kommer til selve lydkvaliteten at Airpulse 300 tar jerngrep på konkurrentene. Med konkurrenter tar jeg med meg alle tenkelige aktive alternativer, men også kombinasjoner av forster- kere og høyttalere som skiller seg ut fra mengden. Det går jo an å koble et par gode stativhøyttalere til forsterkere fra produsenter som NAD, PS-Audio, Rega Brio og Rotel, og få veldig brukbar lyd, og riktig plassert kan mange av høyttalerne gjengi et fantastisk fokusert og ryddig lydbilde. Likevel er det som om prisen du betaler for Airpulse 300 i all hovedsak dekker høyttaleren, og så får du forster- kere og nødvendig elektronikk på kjøpet. Airpulse 300 setter også System Audio Legend 5 Silverback på plass når det gjelder lydkvalitet til prisen. Legend 5 spiller totalt sett minst like bra, men for mellomlegget mellom den og Airpulse 300 kan du faktisk kjøpe deg en helt brukbar for- forsterker med streaming. Valget av en bånddis- kant i toppen er inter- essant, og en litt mer spennende løsning enn en tradisjonell dome-dis- kant, men ikke en abso- lutt nødvendighet for at det skal spille bra i pris- klassen. Likevel er det vanskelig å komme unna at dette faktisk fungerer veldig godt. Diskanten er svært presis, den har ikke noe av den «ringin- gen» du kan oppleve på rimelige bånddiskanter og oppløsninger er svært bra. Den har i tillegg en lett og avslappet måte å spille på slik du kan oppleve på store elektrostater, men ogfså energi nok til å gnistre til når det behø- ves – og den er nydelig skjøtet sammen med bass/ mellomtonen. Likevel er det i mellomtonen magien skjer. Ikke slik at høyttaleren har masse varm musikalitet som trekker deg inn i lydbildet, men dynamikken og klarheten når høyttaleren gjengir stemmer og akustiske instrumenter er svært god til prisen. Og så er de selvsagt bassen. Hjemme hos meg var den superstram og svært dynamisk selv helt mot bunnen av arbeidsområdet. At en såpass kompakt høyttaler trykker ut helt brukbar bass ned til 40Hz er ikke hverdagskost. Ja, det finnes mange høyttalere som har respons ned til dette området, men med dette volumet og trykket? Neppe. Musikken Med innebygde forsterkere har man liten eller ingen mulighet til å forme lyden i stereoanleg- get. Det gjør at det er svært viktig at høyttaleren er nøytral og fri for enhver antydning til farging. Airpulse 300 leverer slik den skal og bør, og gir en ren, rik og naturlig presentasjon av den kom- plekste stemmen til Bob Dylan i Man in the Long 60 Stereo + 8/19