Stereo+ Stereopluss 8/2019 | Page 59

+ HIFI » AirPulse A300 Hornladet bånddiskant Diskanten er egenutviklet og er en superlett membran som er montert i et kort horn. Det gir høy følsomhet, flott transient-respons og en frekvensrespons til i overkant av 40kHz. Diskan- ten spiller åpent og fritt med stor presisjon, og med en oppløsninger som er slik du forventer av en god bånddiskant. Bass/mellomtone av aluminium Den opprinnelige Phil Jones-høyttaleren Acoustic Energy AE-1 hadde bass/mellomtone-element av aluminium. Det er noe han har fortsatt å videre- utvikle til denne høyttaleren. Elementet er kraftig konstruert med et særdeles voksent motorsystem, det har et membranareal på 16,5cm, stor spole på 50mm og et aluminiumsmembran som også hjel- per til å transportere vekk varme fra spolen. Høyttaleren er oppgitt til å strekke seg ned til 40Hz, men de virker fortsatt ikke så dype og mektige som System Audio Legend 5 Silverback (se test et annet sted i bladet). Inntrykket går mer i retning av at de har omtrent den dybden man kan forvente av en høyttaler på denne størrelsen. Innganger Det er nok innganger til å tilfredsstille de fleste. Det inkluderer Bluetooth, USB, analoge innganger som aux og en balansert inngang, og en optisk og en coax digital inngang. Med høyttalerne stående på stativer blir det et pent lite nøste av kabler som kveiler seg rundt stativet. Det virker mer fornuftig å bruke en forforsterker, og så koble høyttalerne til med en balansert kabel. De innebygde forsterkerne Ute på messer og i butikkene havner vi gjerne i diskusjoner om hvilken type forsterkere som låter best – og da gjerne på systemnivå. Såkalte digitale forsterkere – slike som er benyttet i Airpulse 300 sitter i overraskende mye bra utstyr, men vi hører mange argumenter om at klasse A/B-forsterkere, og særlig rene klasse A-forsterkere med rør er de som låter. Til det er det bare så si at jeg har hørt lyse og altfor slanke klasse A-forsterkere med rør, og klasse D-forsterkere som låter helt fantastisk. Det aller viktigste er at den forsterkeren som be- nyttes er god, og ikke hvilken bokstav den har for å beskrive hvilken forsterkerklasse den tilhører. Lytter du til Airpulse 300 er det heller ikke noe som helst som tyder på at forsterkerne ikke leve- rer det de skal, har manglende oppløsning eller komprimerer dynamikken. Noen aktive høyttalere har en tendens til å suse litt når de ikke får signal, men hos Airpulse 300 er det heldigvis tyst. Lyd for entusiaster Forventningen var ganske stor da jeg koblet opp høyttalerne for første gang, og selv uten å ha 59 Stereo + 8/19