Stereo+ Stereopluss 8/2019 | Page 54

+ HIFI » Primare i35 Prisma 54 STRAM OG VELSPILLENDE Med sin egen forsterkerteknologi, lekkert og rent nordisk design og lyd som både presse og hifi-entusiaster setter pris på, og senest i fjor hanket Primare inn en EISA-pris for sine produkter. Tekst: Håvard Holmedal P rimare har vært på markedet siden tidlig på 1980 tallet da Bo Christensen startet opp Primare Systems AB med den ambisjon om være et litt annerledes lyd-firma. Som så ofte før er det slikt som skjer når noen som sta og uthol- dende nok blir frustrerte nok over lydkvaliteten, designen og den manglende brukervennligheten til vanlig hifi-utstyr. De holder til i Malmø like ved der Østersundbroen lander på svensk side. Det første målet var å lage produkter som hadde eksepsjonell lyd for pengene, og som mål num- mer to å lage produkter som hadde en elegant fremtoning og høy brukervennlighet. I tillegg gikk de hardt ut og sa at produktene skulle holde lenger enn den daværende bransjens 12-måne- ders levetid, og heller gjør produktene åpne for ny teknologi slik at de lett kunne oppgraderes når det kom ny teknologi på markedet. Nå får hver enkelt bedømme selv om målet er oppnådd, men er van- skelig å komme unna at de låter bra, og for egen del synes jeg at designen er ganske elegant og lett gjenkjennelig. Egen forsterkerteknologi Kjernen i denne forsterkeren er den 2x150watt UFPD-forsterkeren. 150watt per kanal er målt i 8ohm. I 4ohm dobler den til hele 2x300watt. Teknikken, uansett hva de velger å kalle den, er en egenutviklet klasse D effektforsterker. I følge Primare gir denne teknikken dem mulighet til å lage en stabil, kraftfull forsterker med lav forvrengning i hele frekvensområdet, og den er ikke spesielt følsom for hvilken høyttalerbelast- ning den blir utsatt for. Og dette gjør den med et særdeles lavt støygulv. Signal til støyforholdet er oppgitt til -128dB. Teknikken er så mye som 90-95% effektiv i forhold til strømmen inn, og det gjør at den har mindre trafoer og strømforsyningskomponenter – noe som kan kjennes på den lave vekten, og den blir aldri spesielt varm. Det gjør at den kan plas- seres i en hylle, eller til og med gjemmes helt bort i et skap. Min erfaring med klasse D-forsterkere er kun positivt. Skepsisen jeg hadde til å begynne med har forsvunnet helt med de siste generasjonene, og selv om det klasse-D ikke helt har fått innpass i highend-segmentet, er det mange eksempler på at teknologien har bragt oss mange glimrende og fornuftig prisede produkter de siste årene. Det er nær tullete å mene at en spesiell teknologi er bedre enn noe annet, men gjort fornuftig kan klasse D absolutt spille bra, men det kan også låte tynt, slankt og syntetisk. Noe som skyldes en dår- lig utført konstruksjon og ikke forsterkerklassen. Stereo + 8/19