Stereo+ Stereopluss 7/2019 - Page 67

+ HIFI » Anthem STR veldig gjennomsiktig og naken musikk, for eksempel Youn Sun Nah og hennes Chanson D´helene, el- ler dundret til med noe så total i den andre retningen som Disturbed og deres Land of Confusion var STR med på notene hele veien. Og i stedet for å fokusere kun på å hente frem de aller siste detaljene, er den litt mer opptatt av helhet. En ganske så raffinert helhet, må sies. For det er lekkert og innbydende det den presen- terer enten du velger å bruke analoge eller digitale innganger. Konklusjon Anthem STR Integrert forsterker låter bra helt uten at du kobler inn romkorreksjonen, og plasserer seg et godt stykke over for ek- sempel NAD M10 når det gjelder både styrke og lydkvalitet. Du får brukbart igjen for mellomlegget på 20K. Likevel er det på sin plass å merke seg at Anthem ikke først og fremst konkurrerer mot andre tilsvarende prisede forsterkere uten romkorreksjon. Både Hegel H390 og den helanaloge Naim Supernait 3 ( testet i denne utgaven ) er enda bedre forsterkere, men de har altså ikke den, for noen, helt avgjørende romkorreksjonen. Stereo + stereopluss.no Anthem STR PRIS: IMPORTØR: LINK: Anthem STR Kr. 51.990.- Lsound AS www.lsound.no 67 Stereo + 7/19