Stereo+ Stereopluss 7/2019 - Page 66

+ HIFI » Anthem STR annerledes, og på grunn av litt grunnleggende akustisk behandling av flatene i rommet, er også fokus og perspektiv vesentlig bedre på plass. Hvordan få lyden i stua til å likne på resultatene i kjelleren? Det korte og greie svarer er at det er svært krevende å få til med høytta- lerne plassert på et sted hvor stua samtidig fungerer for de som bor sammen med meg. En innlysende forsterker å sammenlikne med er Hegel sin H390, som fortsatt står i racket hjemme. Anthem har en litt varmere måte å spille på, og er kanskje ikke like superpresis, men spiller likevel både stort, bredt og gjennomsiktig, og den gir den samme opplevel- sen av kraft og tyngde. Varmen er også til stede i det øvre bassom- rådet, men helt uten at lyden oppleves farget eller for feit. Med romkorreksjon Lyden du hører hjemme i stua er en salig blanding av høyttalere og rom. Mest rom, dessverre. Noen rom fungerer greit, mens andre ødelegger lyden fullstendig. Det er stort sett ingen ting du kan gjøre uten at det koster betydelig med kroner. Anthem STR har algoritmer som identifiserer og fjerner de verste påvirkningene fra rommet, og du må gjerne legge eventuelle fordommer mot EQ-er og annet bak deg. Dette er noe litt annet. Du kan forresten også lage deg 4 for- skjellige profiler som du kan justere i alle mulige retninger. Der mange romkorreksjonssystemer, og særlig de som sitter i hjemmekino-receivere ofte forandrer hele klangkarakteren, går Anthem STR litt mer nennsomt til verks. Den jobber aller mest med bassområdet, og påvirker svært lite av det som skjer oppover i frekvens. Det gjør at forsterkeren låter slik du opplever den uten romkorreksjon, men at bassen er strammet betydelig opp og virker klart bedre kontrollert, og at lydbildets fokus er mer presist. Stram- heten i bassen og i selve lydbildets grunnfjell gjør at det blir god plass til detaljer fra øvre bassområdet og langt opp i mellomtonen. Det er egentlig ikke så mye som forandrer seg, det kommer bare bedre frem og er lettere å «få øye på» i lydbildet. Særlig instrumen- ter og herre-stemmer som vanligvis beveger seg et stykke ned i bas- sen, blir strammet opp og får riktig størrelse og vekt i lydbilde. Ikke for mye, men heller ikke for lite. Trommer får mer punch og trykk, det opplevels som om bassgitarer går dypere og låter renere med riktigere tykkelse på strengene. Jeg spilte mye musikk på denne kraftfulle og muskuløse forster- keren. Det er alltid et godt tegn, for selv om det finnes mye utstyr som er virkelig bra, er det ikke like mye utstyr som gir en musikalsk givende opplevelse. Om jeg spilte VI LIKER: • Meget bra romkorreksjon • Muskuløs og kraftfull lyd • Mange innganger VI LIKER IKKE: • Ikke for begynnere • Du må finne frem PC-en for å komme i mål. STEREO+ MENER: Hvis du vil korrigere effektivt for romproblemene hjemme, er Anthem STR et selvfølgelig valg. Lyden etter romkorreksjon er som å få et nytt (og dyrere) stereoanlegg. KARAKTERER Brukervennlighet/fleksibilitet Kvalitetsinntrykk/design Lydkvalitet/pris 8 9 8 66 Stereo + 7/19