Stereo+ Stereopluss 7/2019 - Page 65

+ HIFI » Anthem STR blanding av resonanser, refleksjoner og stående bølger. Et skikkelig kaos av negative påvirkninger som farger lyden og ødelegger lytteopplevelsen. Anthem har hatt dette systemet en god stund, og innførte det så vidt jeg husker på sine hjemme- kino-produkter som et eget alternativ til Audyssey og andre som fantes på den tiden. ARC er utviklet med god hjelp fra NRC i Canada. National Rese- rach Council of Canada. De har fasiliteter som de låner ut til Kanadiske produsenter og høyt- talerprodusenter som Mirage, PSB og Energy har benyttet ressurser fra samme sted. Litt jobb før vi kan begynne å lytte Vi har hatt flere produkter med romkorreksjon i redaksjonen den siste tiden, og der har det stort vært nok å koble til en mikrofon, og så vente et minutt eller to før det hele er ferdig kalibrert. Det er fleksibelt og veldig brukervennlig. Anthem sitt ARC-system er noe helt annet. Her er det tilkobling av forsterkeren til en PC/Mac, en større målemikrofon, og behov for å gjøre minst 5 forskjellige målinger i rommet før systemet er fornøyd. Du kan gjøre målinger med inntil 10 for- skjellige plassering av mikrofonen for størst mulig nøyaktighet. Det er altså en liten jobb som må gjø- res før du kan sette deg rolig ned å lytte til musikk. Som vanlig bør man sørge for at høyttalerne dine allerede står så riktig plassert som mulig. Da er det frem med målebånd og helst plassering med millimeterpresisjon. Jeg forsøkte litt forskjellige plasseringer, og fikk selvsagt også svært forskjellige resultater på må- lingene. Blant annet en måling hvor jeg plasserte et par Sonus faber Sonnetto 8 temmelig tilfeldig i stua. Det er forskjeller i avstand til hjørner og side- vegger, og det er en tydelig utfasing i den øvre de- len av bassen på grunn av plasseringen (se bildet). Likevel fikk romkorreksjonen imponerende orden på problemene, kurven ble flatet ut og presisjonen i lydbildet økte kraftig med bedre fokus og mye tydeligere plassering av instrumenter og stemmer. Dette gjøres uten av klangsignaturen til høyttaler- ne forandrer seg. Du behøver fortsatt et par gode og velkonstruerte høyttalere for å oppnå nirvana. Det ser ikke ut til at ARC helt uten videre fjerner alle bidragene fra rommet, men gjør romkorrek- sjonen ved å redusere de meste åpenbare utfor- dringene, og det gjøres fortrinnsvis i den dypere enden av frekvensområdet der romproblemene er størst. Uten romkorreksjon Med en spilleliste laget for anledninger er jeg fort i gang med å lytte til forsterkeren. Det spil- ler kraftfullt og stort, men det går ikke an å ikke legge merke til at fokuset er litt utydelig definert, at lydbildet er litt rotete, og at bassen ikke er så presis og kontrollert som den kan være. Noe som åpenbart ikke er forsterkerens skyld, men pro- blemer som skapes av rommet. Nede i kjelleren er rommet annerledes og der er kontrollen helt 65 Stereo + 7/19