Stereo+ Stereopluss 7/2019 - Page 30

+ HJEMME HOS » Finn å optimalisere samkjøringen med Rogue Audio- trinnet. - Hvis man har dårlig råd og har en brukbar for- forsterker er den XTZ-forsterkeren en no-brainer, skryter Finn. Likevel krevde det bokstavelig talt millimeter- presisjon for å få det til å sitte perfekt. - Med for mye gain ble det for mye bass, og med for lite låt det for tynt. Det var morsomt å arbeide med, men jeg måtte til slutt justere bare en halv millimeter for å få det riktig, sier han. Den ekstra effektforsterkeren gjorde samtidig at han ikke trengte å belaste Rogue Audio-forsterke- ren så mye som tidligere. - Det gjorde at jeg kunne gå ned fra KT120-rør til KT88. Det ga øyeblikkelig en opplevelse av at lyden ble dratt i riktig retning. Det ble både mer forfinet og detaljert, påpeker han. Ekstra-forsterkning En morsom detalj er at Finn har laget seg en liten – og veldig manuell – indikator på om det spilles i ultralineær- eller triodemodus på effekt- forsterkeren fra Rogue. Rett foran den står det nemlig en liten tre-kloss som har en stor T på den ene siden og en stor U på den andre. Det samme har han for øvrig gjort for å huske innstillingene på riaa-trinnet. Når han stiller inn kapasitansen på baksiden av trinnet, snur han bare på tre- terningene som står på hylla foran, slik at han ikke glemmer om kapasitansen er satt til 100, 200, 500 eller noe annet. Utrolig enkelt, og veldig smart. Forforsterkeren, Belles Statement VT-01, har han latt stå nesten urørt. - Den spiller så bra at jeg ikke synes det er noe å gjøre med den. Det blir jo litt rør-rulling og nå står det et par Siemens Halske- og eksotiske Brimar- rør fra 50-tallet i den. Ellers har jeg skiftet sikrin- gen i strøminntaket. Det er alt, påstår han. Platespillerforsterkeren fra Manley har han heller ikke gjort så veldig mye med. Også her har det blitt litt rør-rulling (som altså betyr at man prøver seg fram med ulike vakumrør). I tillegg har han byttet til diskrete op-amper eller operasjons- forsterkere som det heter på norsk. Til tross for at riaa-trinnet (som platespillerforsterkere ofte blir kalt) kan forsterke signaler fra både moving magnet- og moving coil-pickuper, så er Finn en av dem som mener lyden blir langt bedre om men benytter en ekstern transformator-forsterkning av signalet dersom man har moving coil-pickup. Da kobler man på en såkalt «step-up trafo» på inn- gangen for moving magnet-signalet. Finns step-up er fra Allnic. - En step-up forsterker signalet gjennom å endre spenningen. Jeg er veldig glad i Allnic step-upen, innrømmer Finn. Tidligere hadde han en Ortofon Verto, men den ble solgt for å finansiere Allnic’en. Heller ikke digitalkonverteren har unngått Finns forbedringsiver. Strømforsyngen er byttet. Det samme med signalkondensatorene inni. Det var imidlertid vanskelig. Langt lettere var det å bytte platestrammer på platespilleren. Den som følger med Bergmann-spilleren strammer ikke nok, skal man tro Finn. - Med Mitchell-platestrammeren presses plate- ne ordentlig ned til platetallerkenen også i ytter- kant, forteller han. Høyttalerbytte etter 25 år Nå bytter ikke Finn utstyr og komponenter bare for moro skyld. Målet er kun å få bedre lyd. Det 30 Stereo + 7/19