Stereo+ Stereopluss 7/2019 - Page 28

28 + HJEMME HOS » Finn SNART SLUTT PÅ LØSPUPPER PÅ VEGGENE OG FIRFISLER I TAKET Akustikkproduktene som fyller lytterommet til Finn er definitivt ikke hyllevare. I hvert fall ikke som akustikkprodukter. Tekst og foto: Roy Ervin Solstad D et er nemlig ikke til å unngå å få hakeslipp, selv for garvede hififreaker, når man ser virvaret av merkelige ting på både tak og vegger i kjellerstua til Finn. Mesteparten er ulike typer hjemmelagde diffusorer i all verdens merke- lige utførelser. Glad i å bygge selv På veggen bak anlegget er «løspuppene» plas- sert. Det er i virkeligheten IKEA-boller med lokk der selve lokket er skrudd fast i veggen, mens plastbollen er fyllt med dempematerialet og en papirkule som man får kjøpt på hobbyforretninger er skrudd fast på utsiden av bunnen til bollen, slik at den utgjør en slags diger «brystvorte» om man skal fortsette å bruke det «bildet». I taket henger det ulike knotter og trekuler, samt firfisler og frosker i gips skrudd fast i noe som ser ut som en malt huntonittplate som igjen er skrudd fast i taket. - Jeg støpte inn gipsanker i firfislene, slik at det var enkelt å skru dem fast i plata etterpå, avslører Finn. På sideveggene står det derimot vanlige dif- fusorer som fås kjøpt over disk, men heller ikke de har Finn latt stå i fred. På venstre side er det småfugler i porselen som bryter «normalen», og på høyre side litt ulike kuler. Nede ved gulvet rett ved høyttalerne har plater der han har skrudd fast hvite koner og kuler som ytterligere skal bryte om refleksjonene i rommet. Stereo + 7/19