Stereo+ Stereopluss 7/2019 - Page 23

+ HJEMME HOS » Hi-Fi Messen i Horten Var det noe som låt bedre enn noe annet? Det er jo alltid noe å huske fra en slik messe, og det var mange hyggelige musikalske opplevel- ser som setter spor på forskjel- lige måter, og det til tross for at vi snakker om et knirkete hotell med en masse lydmessige utfor- dringer og knapt to rom som er like slik at det går an å sammen- likne noe som helst. Likevel hadde jeg gode mu- sikk-opplevelser med AlsyVox på rommet til PM Audio, DeVoer Orangutan høyttalerne og Hegel H390 og Dynadio Confidence 20. Noen hadde ikke fått det til i det hele tatt, og hvis det var noen som fikk noe som helst ut av demoen til Waterfall Audio må de gjerne sende meg en mail og protestere heftig. Daniele Cohen er konstruktøren av de spennende og ikke så helt billige høyttalerne AlsyVox. Dette er panelhøyttalere som Cohen har jobbet med i over 30 år, men det er først de siste 10 årene det har blitt fart på sakene. De utstilte høyttalerne koster deg den rundt 800.000.- og vi syntes de låte utrolig flott da vi var innom PM Audio. Publikum var litt delt i synet på høyttalerne, men det gikk mest på prisen. Lyden er naturlig, åpen og utro- lig gjennomsiktig, og bassen var ekstremt dyp og helt uvanlig kontrollert, og nær på sensasjonell til å være fra en panelhøyttaler. PM Audio spilte for øvrig på Metronome Callista. Se video et annet sted i artikkelen for intervju. 23 Stereo + 7/19