Stereo+ Stereopluss 6/2020 - Page 6

22 Ansvarlig redaktør: Håvard Holmedal haavard@stereopluss.no Webredaktør: Håvard Holmedal haavard@stereopluss.no Journalister: Roy Ervin Solstad roy@stereopluss.no Ståle Winterkjær stale@stereopluss.no layout: Ljubisa Miodragovic design@hi-files.com Det er ikke hver dag det kommer nye highend-høyttalere fra Norge på markedet. Vi har tatt en prat med mannen bak. Geir Fredriksen. 24 Stereo+ er gratis Har du likevel spørsmål om abonnement vennligst kontakt: Exciter AS Postboks 65 N-1472 FJELLHAMAR Tlf: (+47) 400 96 005 (Åpningtider 10:00-11:30 og 13:00-15:00) E-post: abo@stereopluss.no (Gjelder kun henvendelser vedrørende abonnement, spørsmål til redaksjonen sendes til: redaksjonen@stereopluss.no) Annonse- og markedsavdeling: Tom Mehlum Head of Marketing Mobil: (+47) 900 44 944 tom@stereopluss.no Så var det tid for en helt ny forsterker fra Hegel. Denne gangen har de gjort grep for å gjøre den nye H95 mye bedre enn forgjengeren – og lyktes. Viggo Halvorsen Mobil: (+47) 979 12 722 Utgiver og administrasjon: EXCITER AS 30 Vi har sett på en helt ny norsk subwoofer fra Sigberg Audio. Det er blitt en interiør-vennlig tolvtommer som spiller på meget høyt nivå – eller skulle vi kanskje si «lavt»? Daglig leder: Håvard Holmedal Rettigheter: Utgivelse av stoff i Stereo+ -publikasjoner skjer bare i henhold til våre generelle vilkår for rettigheter til stoff. Dette gjelder både for stoff som honoreres og det som ikke honoreres. Vi forbeholder oss blant annet retten til å lagre og utgi stoffet i elektronisk form fra vårt redaksjonsarkiv eller andre databaser som vi har avtale med, herunder å utgi stoffet via Internett. Innsendere av stoff kan, etter spesiell avtale med oss, i hvert enkelt tilfelle, reservere seg mot at deres stoff distribueres til kunder av Stereo+ fra det elektroniske redaksjonsarkivet. Red. Innhold fra Stereo+, inkludert tekst, bilder, PDF-er, karakterlogoer og best i test/anbefaltflaggene er ikke tillatt benyttet verken på papir eller i digitalt format uten skriftlig avtale med utgiver. MOBIL APP: Joomag appen for iOS og Android