Stereo+ Stereopluss 6/2020 | Page 43

+HIFI » Primare R35 også en for anledningen innlånt Denon DL-103 i R-utgave var innom spilleren. Mest for å sjekke ut om det skjer noe av betydning med en «low output» MC-pickup når signalet behøver en ekstra forsterkning. Balansert og lettflytende lyd Kun sekunder ut i første spor er det klart at Primare R35 lager et stort og flott tredimensjonalt rom, og den gjør det uten å overfokusere på enkelte instrumenter eller enkelte områder av frekvensområdet. Lyden er veldig godt balansert, dynamikken er utmerket og lyden er ryddig og presist gjengitt. Med en rimeligere RIAA er det helt åpenbart at Primare R35 er enda mer ryddig, og virker klarere og mer gjennomsiktig – særlig når lydbildet har mange lag og større instrumenteringer. Fokuset på stemmer og instrumenter er glimrende, og gjør musikkopplevelsen troverdig og naturlig. Stemmene er tegnet opp dønn i midten, med resten av bandet eller orkesteret flott og ryddig plassert i både bredde og dybde på baksiden. Lyden flyter veldig uanstrengt og avslappet med begge pickup-ene, men det er også noe som skiller Primare R35 fra den rimeligere RIAA-en. Lydsignaturen til pickup-ene spiller en større rolle i å forme musikkopplevelsen på R35, og viser tydeligere frem forskjellene dem imellom. Det sier litt om presisjonsnivå, men også noe om at det med en helt rimelig RIAA kanskje ikke betyr all verden hva slags pickup du kjøper deg – eller hvilken platespiller. Ortofon og Denon er jo ikke akkurat kjent for å ha identisk klangbalanse og spillemåte. Her spiller Denon litt mer forsiktig og avslappet, men med nydelig oppløsning i diskanten, mens Ortofon har heftigere dynamikk, mer tyngde og flott fremdrift. Nå er det ikke slik at Denon 103R mangler trykk med de riktige innstillingene, men den blir via R35 likevel overgått av et levende og ganske så engasjerende lydbilde fra Ortofon M2 Black. Med sistnevnte pickup får også lyden mer energi, og at for eksempel cymbaler og kubjeller er mer metalliske og skarpere enn det vi hører på rimelige RIAA-er. Det er interessant å høre at R35 ikke holder noe tilbake, og ikke på noen måte glatter ut eller pakker inn lyden, men også kliner til der det behøves for å være så ærlig som overhodet mulig til kildematerialet. Likevel er det ikke hardt, anstrengt eller øretrettende slik at det ødelegger lytteopplevelsen. Glimrende oppløsning sørger for at det. Bare ikke kjøp den og tro at den er varm, innbydende og tilgivende, for det er den ikke. Det går selvsagt an å eksperimentere litt med innstillingene, og på den måten påvirke lyden, men det blir fort en hobby helt for seg selv med et nesten uendelig sett med kombinasjonsmuligheter. 43 Stereo+ 6/20