Stereo+ Stereopluss 6/2019 | Page 63

+ EISA AWARDS EISA SMART AMPLIFIER 2019-2020 NAD M10 Det tok en stund for NAD å lansere en alt-i-ett nettverk og musikkløsning, men den nye M10 er verdt hvert eneste minutt venting, for denne sensasjo- nelle lille forsterkeren er også et komplett musikksystem hvor du kun behø- ver å legge til et par høyttalere. Den flotte og store trykkfølsomme skjermen setter tonen og gir deg tilgang til alle mulighetene som ligger i M10. Det in- kluderer strømmede musikk-tjenester, BluOS som gir mulighet for multirom med andre Bluesound-produkter, Bluetooth og AirPlay2, digitale og analoge innganger, en HDMI-ARC inngang for TV-lyden og til og med Dirac romkorrek- sjon for å optimere lyden til rommet. Til slutt, med NADs HybridDigital-for- sterkning ombord er M10 i stand til å trekke nesten enhver høyttaler. Dette er virkelig en mester når det gjelder gjengivelse av moderne musikk. 63 Stereo + 6/19