Stereo+ Stereopluss 6/2019 | Page 61

+ EISA AWARDS 61 HER ER ÅRETS BESTE ELEKTRONIKK-PRODUKTER Hvert år kårer EISA, etter en lang testprosess, årets beste produkter på det globale markedet. Tekst: Håvard Holmedal E ISA er blitt en verdensomspennende Award- organisasjon og den utvides stadig. Det betyr at en EISA Award er viktigere for produsen- tene enn noensinne. Og husk at EISA-prisene ikke er basert på design eller papirytelser. EISA tester absolutt alt de honorerer og er basert på omhyg- gelige tester og målinger av EISAs medlemsblader. En del av de produktene vi får demonstrert tar vi inn til test, og selv om ikke alle magasinene som er tilknyttet EISA får hvert sitt produkt til test, må alle produkter være testet av et minimum av EISA- bladene innenfor hver produktkategori. Kategori- ene er audio, hjemmekino, TV/Video, foto, bilstereo og bærbar lyd. Til sammen over 50 magasiner som representerer et stort antall land rundt i Europa i tillegg til Australia, USA og i løpet av det siste året også Hongkong/Kina, Japan og India. I tillegg kommer det til utvalgte assorterte medlemmer blant bloggere som for eksempel John Darko. Alle assorterte medlemmer publiserer også årets EISA- Awards slik at den totale spredningen av prisene stadig er voksende. For å være på trygg grunn blir også et stort antall aktuell produkter testet og målt i laboratoriet. Disse målingene støtter vi oss også på i våre egne omtaler. Etter en runde med lytting og testing er det klart for en lengre nominasjonsprosess som etter en temmelig bråkete, men interessant og læ- rerik prosess, også på et hotell et eller annet sted, ender opp som årets beste produkter. Men det er ikke alle produkter som kan vinne. Produktene må ha distribusjon i et minimum av landene i Europa, og det sier seg jo selv at uten distribusjon i England, Tyskland, Frankrike, Spania, Italia, Japan eller USA blir det vanskelig å nå opp. Selv om produktet for eksempel er stort i Skandinavia. Det du leser om på de neste sidene i Stereo+ er de produktene som fikk prisene sine nå i August, og så ender det hele opp med en større seanse i Berlin under IFA i slutten av August hvor EISA in- viterer hele bransjen til en real festkveld og deler ut årets EISA-priser til de beste produktene. Vi gratulerer til alle vinnerne! EISA jobber om sommeren Mai og Juni, hvor vi helst skulle sittet på et egnet sted og tatt en utepils eller to, er en utrolig travel periode. Vi skal gjennom testing av et temmelig imponerende antall produkter, dele erfaringer og dokumentere hva vi kommer frem til. Det interes- sante er at selv om mange gjerne påstår at det å lytte på lyd og se på bilder, er særdeles subjektive greier, finner man stort frem til de samme produk- tene. Det skjer enten man bor i Skandinavia, rundt Middelhavet eller i Australia. Ørene og øynene er likevel de samme, og produktene blir overras- kende vurdert på samme måte alle steder. Selv om oppfatninger om hva som er bra lyd varierer fra land til land, er det interessant å høre hvilke kriterier som blir lagt til grunn. Stereo + 6/19