Stereo+ Stereopluss 6/2019 | Page 6

18 Ansvarlig redaktør: Håvard Holmedal [email protected] Webredaktør: Håvard Holmedal [email protected] Journalister: Roy Ervin Solstad [email protected] Ståle Winterkjær [email protected] layout: Ljubisa Miodragovic Audioquest DragonFly Cobalt er en av de minst hifi-dingsene vi vet om, men den overrasker fortsatt stort ved å øke lydkvaliteten PC/Mac-en, mobilen eller nettbrettet ditt på imponerende vis. Stereo+ er gratis Har du likevel spørsmål om abonnement vennligst kontakt: Exciter AS 28 Postboks 65 N-1472 FJELLHAMAR Tlf: (+47) 400 96 005 (Åpningtider 10:00-11:30 og 13:00-15:00) E-post: [email protected] (Gjelder kun henvendelser vedrørende abonnement, spørsmål til redaksjonen sendes til: [email protected]) Annonse- og markedsavdeling: Tom Mehlum Head of Marketing Mobil: (+47) 900 44 944 [email protected] PS Audio Sprout er en integrert forsterker som har mye mer ved seg enn man skulle tro. Den er liten, men lever likevel imponerende mye godlyd. 32 Bowers & Wilkins Formation Duo leverer dypbass du knapt tror kan komme fra en så kompakt høyttaler, og det er faktisk ikke så verst det den foretar med resten av musikken, heller. Viggo Halvorsen Mobil: (+47) 979 12 722 Utgiver og administrasjon: EXCITER AS Daglig leder: Håvard Holmedal Rettigheter: Utgivelse av stoff i Stereo+ -publikasjoner skjer bare i henhold til våre generelle vilkår for ret- tigheter til stoff. Dette gjelder både for stoff som honoreres og det som ikke honoreres. Vi forbe- holder oss blant annet retten til å lagre og utgi stoffet i elektronisk form fra vårt redaksjonsar- kiv eller andre databaser som vi har avtale med, herunder å utgi stoffet via Internett. Innsendere av stoff kan, etter spesiell avtale med oss, i hvert enkelt tilfelle, reservere seg mot at deres stoff distribueres til kunder av Stereo+ fra det elektroniske redaksjonsarkivet. Red. Innhold fra Stereo+, inkludert tekst, bilder, PDF-er, karakterlogoer og best i test/anbefalt- flaggene er ikke tillatt benyttet verken på papir eller i digitalt format uten skriftlig avtale med utgiver. MOBIL APP: Joomag appen for iOS og Android