Stereo+ Stereopluss 6/2019 | Page 48

+ HIFI » Bryston BP17 og 14B 3 48 3 MUSIKALSK BALLEGREP 600 watt per kanal i 8 Ohm. Det høres helt spinnvilt ut, og det er det også. Tekst og foto: Roy Ervin Solstad J eg kjenner flere som har hatt Bryston forster- kere og elektronikk i sine anlegg i mange år, og de har vært veldig godt fornøyd. Hjemme hos meg har imidlertid den kanadiske produsenten vært fraværende både i eget eie og som testobjek- ter. Fram til nå. Jeg må innrømme at interessen for Bryston tok seg vesentlig opp etter at jeg fikk mine nye PMC MB2SE-høyttalere. Årsaken er nemlig at engelsk- mennene i årevis har brukt Bryston både under utvikling av sine høyttalere, men også utstyrt sine aktive høyttalere med Bryston-forsterkere. Det meste skulle tyde på at Bryston + PMC burde være en fantastisk match, men det var jo bare en måte å finne ut om det var en myte eller ikke. Lyric Hifi som tidligere holdt til i Torggata i Oslo har lenge hatt et lokale i Sandvika rett utenfor ho- vedstaden, men det er først etter at den opprinne- lige innehaveren, Tor Aamodt, døde, at det har blitt butikkdrift der. Der finner du blant annet broren Bjørn Olav Aamodt. Agenturene har imidlertid blitt færre, men et av dem som Lyric Hifi fremdeles satser på er Bryston. Selv om det nok er forsterkerne kanadierne er mest kjent for, finnes det både høyttalere, signal- kilder (inkludert platespiller), strømrensere og kabler i sortimentet. Bryston lager også forster- kere til proffmarkedet, og så sikre er kanadierne på driftssikkerheten til forsterkerne sine at de leveres med 20 års garanti. Forsterkersettet Til hjemmemarkedet har Bryston tre forforster- kere og mange effektforsterkere med både en (monoblokker), to, tre og fem kanaler. Etter litt rådføring med Håvard Nicolaysen hos Lyric Hifi, ble vi enige om den relativt nye forforstekeren BP17 3 og det største stereotrinnet, 7B 3 . Forforster- keren kan leveres med enten platespillerforster- ker for MM-pickuper eller digitalkonverter med to optiske og to koaksiale innganger. Eventuelt ingen av delene slik som testforforsterkeren. De to ulike kortene koster 5000 kroner. Som rent linjetrinn har du to balanserte inn- ganger for kabler med XLR-plugger og fem uba- lanserte innganger for kabler med RCA-plugger. Stereo + 6/19