Stereo+ Stereopluss 6/2019 | Page 4

HÅVARD HOLMEDAL EISA AWARD 2019-2020 To norske vinnere Hvert år i Mai og Juni sam- Listen over produkter som les redaktører for mer enn nomineres blir lengre og 50 magasiner og nettsider ser vi på det som skjer i seg for å finne frem til det hifi-panelet til EISA, og som til slutt blir årets pro- alle de nye produktvari- dukter. Listen over aktuel- antene og trendene, er le produkter innenfor nå i det også behov for å lage år var lang og utfordrende, nye kategorier for å kunne Håvard Holmedal og det er mer enn tydelig følge med på utviklingen i ansvarlig redaktør at det skjer masse utvik- markedet. ling i denne bransjen. Det I år har vi to norske vinnere, og kommer nye produkter hele tiden, og det er en imponerende presta- endrede behov hos kundene gjør at de sjon at lille Norge gjør seg så- blir mer avanserte, bedre og smartere. pass bemerket i en internasjo- Det merker vi som tester produktene nal kåring. Både Arendal Sound godt, for det er ikke bare å gjøre som og Hegel har kommet gjennom før i verden. Nå er det ikke bare få det nåløyet, og har landet nok ut av esken og inn i anlegget. Alt skal på nett, det meste må oppdateres før vi stemmer til å bli hedret med en EISA Award. Det er i kon- i det hele tatt kan komme i gang med kurranse med en utrolig meng- testen, og alle har sine egne løsninger de fantastiske produkter fra og tilhørende apper. Vi får trøste oss med at kvaliteten øker hele verden. Arendal er på vei fremover og har på relativt kort og at selv budsjettproduktene kan gi tid fått et navn internasjonalt, hyggelige opplevelser både fra hjem- mens Hegel har vært tilstede en mekinoen og stereoanlegget. stund og gjort en imponerende jobb med å få oppmerksomhet Tidligere var EISA en europeisk orga- hos audiofile på hele kloden og nisasjon, men med blant annet Hong hos testere og redaktører i alle Kong/Kina, Australia, Japan, India og de viktigste magasinene. Det USA med på laget er EISA blitt globa- er sterkt og bra jobbet, gutter. le, og det har fått massiv tilslutning Gratulerer! fra bransjen – og det gjelder både de spesialiserte produsentene og de som henvender seg til massemarkedet. (Ansvarlig redaktør)Hå- vard har holdt på med lyd og musikk nesten så lenge han kan huske. Hans første forsterker og høyttalere var hjemmebygget, og siden den gangen har han vært hektet på lyd. Han er på evig jakt etter høyttalere og elektronikk som kan fungere like godt både til musikk og i hjemmekinoen. ROY ERVIN SOLSTAD Er både utdannet lærer og journalist, og jobber til daglig som redaktør i LO Media. Roy har vært frilanser for hjemmekino og Watt siden 2007, og før det for Fidelity og audiophile. no. Roy nyter musikk best i to kanaler enten formatet er harddisk, CD eller vinyl. STÅLE WINTERKJÆR Ståle har vært i media en evighet, nærradio, avis og nå jobber han i redaksjonen til God Kveld Norge. Ståle er glad i bass, liker musikk som har godt med bass, og det gjenspeiler seg også i systemet hjemme. Er veldig glad i musikk, og nesten like glad i film i hjem- mekinoen. TOM R. MEHLUM Tom er utdannet markeds- fører og IT-ingeniør. Han har jobbet med salg og markedsføring i store norske bedrifter innen media, IT og tele- kom. Tom var veldig tidlig ute med å ta i bruk digitale- og sosiale medier og bygget en solid erfaring på dette området, både som bruker og markedsfører. I tillegg er Tom både hifi- og hjemmekinoetusiast. STEREO+ ER GRATIS! stereopluss.no facebook.com/ stereopluss @stereopluss www.stereopluss.no @stereopluss