Stereo+ Stereopluss 6/2019 | Page 27

+ HJEMME HOS » Egil - Jeg klokker platesider, og noterer ned hver eneste plateside jeg spiller. Tre platesider regis- trerer jeg som en time, så jeg er ikke mer nøyaktig enn det, nærmest unnskylder han seg. Et år telte han også hver eneste time han spilte musikk. Uansett om det var på LP, CD eller hard- diskfiler. - Det ble noen hundre timer, innrømmer han. - Så hadde det vært trening, kunne du vært top- pidrettsmann? - Ja, jeg kunne jo nesten vært det, ler han. Systematikeren nøyer seg nemlig ikke bare med å ha orden på hvor mye hver pickup har spilt. På datamaskinen ligger et excelark med hvert eneste hifi-produkt han har eid. Der står både kjøpsdato, eventuell salgsdato og serienummer. Alle kvit- teringer er lagret både på papir og som pdf-filer på datamaskinen. I tillegg er halve loftet fullt av pappesker til det utstyret han fremdeles har. - Han har tellekanter på klærne i skapet sitt også, kommer det ertende borte fra kona. - Jeg er en systematiker og nerd på mange må- ter, men jeg er ikke ekstrem. Jeg synes i hvert fall ikke det selv, smiler han. Frykter hifi-interessen vil dø ut Derfor blir ikke den oppvoksende slekt avkrevd verken tellekanter i skapet eller loggføring av mu- sikken som spilles. - Vi har ungdom i familien som spiller plater, men jeg driver ingen misjonering. Jeg tror dess- verre det er en tapt sak å få dagens ungdom til å bli hifi-interesserte. Ingen 22-åring ville nok kjøpt anlegget mitt, sier han med litt tristhet i stemmen. Noen kunne kanskje gått i kjelleren rent mentalt over at hifibransjen ikke klarer å nå de unge, men 27 akkurat når det gjelder anlegget til Egil, så er han jo i mål, og da er det få grunner til å selge noe av det. I hans tilfelle er heller ikke det «å gå i kjelleren» noe negativt. Det er der han kan nyte sin favorittmusikk og sette enda flere streker i notatboka. Slik låter det Anlegget til Egil er faktisk litt vanskelig å be- skrive lydmessig. Ofte er det nemlig slik at selv i dedikerte rom så er det som regel noen parametre som imponerer helt umiddelbart. Lyden hos Egil er ikke sånn. Frykten for at betongveggen bak anlegget skulle ødelegge kan jeg i hvert fall legge fullstendig til side, og selv i et såpass lite rom så slipper lyden ekstremt godt fra høyttalerne. Det er nesten som å høre bittesmå stativhøyttalere som bare forsvinner i lydbildet. Det selv om det er veldig god fylde og bass hos Egil. Selv om høyt- talerne oppgis å gå ned til 20 hertz, så virker det ikke så dypt i rommet til Egil. Bassen som pre- senteres er imidlertid både tight, impulsvillig og detaljert. Ikke minst har den nye Hana-pickupen sparket enda mer liv i lyden hjemme hos Egil sam- menlignet med forrige gang jeg var hjemme hos ham og lyttet for noen måneder siden. Nå er det ikke lenger bare en fest i mellomtonen, men i hele frekvensområdet. Lyden er veldig klar og åpen, og med stor presisjon både i dybde og bredde. På Egil sin favorittmusikk svinger det så voldsomt at det eneste som nekter å være i ro, er høyrefoten. Selv sitter jeg som limt i lytteposisjon og vil bare ha mer musikk. Det er ikke vanskelig å skjønne at med en så medrivende og lettflytende lyd så blir det mange streker i notatboka til Egil. Stereo + 6/19