Stereo+ Stereopluss 6/2019 | Page 22

+ HJEMME HOS » Egil kretsløp og vekt på strømrensing, forteller Egil. Det første Ayre-produktet, forforsterkeren K- 5xeMP kjøpte han våren 2013. Halvannet år et- terpå kom effektforsterkeren VX-5. - Den ble oppgradert til VX-5 Twenty, og den synes jeg låt så bra, at da Ayre kom med en KX-5 Twenty forforsterker, måtte jeg bare ha den også, ler han. Deretter ballet det bare på seg med riaatrinnet P-5xe, strømrenseren L-5xe, digitalkonverteren QB-9 DSD og cd-spilleren CX-7eMP. - Årsaken til at jeg byttet fra Doxa til Ayre var at jeg begynte å bli lei av alle de hyppige oppgrade- ringene fra Doxa. Der kom det anbefalinger om oppgraderinger flere ganger i året med beskjed om at «dette måtte jeg bare ha». Ayre oppgraderer også, men det skjer bare hvert femte-sjette år. I tillegg har jeg fått utrolig god service og oppføl- 22 ging av Audun og Simen hos Mono mens de hadde Ayre-agenturet, og deretter Isak hos Multirom da de overtok. Og selvfølgelig av Marius, Jens og Mads hos Stereofil der jeg har kjøpt utstyret, sier Egil. Balansert helt fra pickup Han er imidlertid ikke så merkelojal at ikke andre produsenter får slippe til i anlegget. En ikke helt ny Meridian G08 cd-spiller blir brukt mer enn Ayre-spilleren, mens han har en Isotek GII Minisub strømrenser i tillegg til den fra Ayre. På platespil- lerfronten er det ikke mulig å la seg forføre av Ayre, så da har Egil gått for en Scoutmaster fra VPI. - Den har jeg med den spesielle balanserte junction-boksen, slik at jeg kan kjøre signalene balansert helt fra pickup, via riaa-trinn og forfor- sterkeren til effektforsterkeren, forklarer han. Stereo + 6/19