Stereo+ Stereopluss 6/2018 - Page 6

18 Ansvarlig redaktør: Håvard Holmedal haavard@stereopluss.no Webredaktør: Håvard Holmedal haavard@stereopluss.no Journalister: Roy Ervin Solstad roy@stereopluss.no Ståle Winterkjær stale@stereopluss.no layout: Ljubisa Miodragovic Hvem kunne trodd at Dali SoundHub også fungerer meget flott som forforsterker med strømming? Vi tok en ekstra runde med SoundHub og ble en smule overrasket. Stereo+ er gratis Har du likevel spørsmål om abonnement vennligst kontakt: Exciter AS 22 Postboks 65 N-1472 FJELLHAMAR Tlf: (+47) 400 96 005 (Åpningtider 10:00-11:30 og 13:00-15:00) E-post: abo@stereopluss.no (Gjelder kun henvendelser vedrørende abonnement, spørsmål til redaksjonen sendes til: redaksjonen@stereopluss.no) Annonse- og markedsavdeling: Tom Mehlum Head of Marketing Mobil: (+47) 900 44 944 tom.mehlum@exciter.no Her er en av de aller første testen av den gedigne og påkostede, nye forsterkeren til Hegel. H590 er blitt et svært og mektig beist av en inte- grert forsterker som imponerer! 32 Administrasjon: EXCITER AS Daglig leder: Håvard Holmedal Rettigheter: Utgivelse av stoff i Stereo+ -publikasjoner skjer bare i henhold til våre generelle vilkår for rettig- heter til stoff. Dette gjelder både for stoff som honoreres og det som ikke honoreres. Vi forbe- holder oss blant annet retten til å lagre og utgi stoffet i elektronisk form fra vårt redaksjonsar- kiv eller andre databaser som vi har avtale med, herunder å utgi stoffet via Internett. Innsendere av stoff kan, etter spesiell avtale med oss, i hvert enkelt tilfelle, reservere seg mot at deres stoff distribueres til kunder av Stereo+ fra det elektroniske redaksjonsarkivet. Red. Innhold fra Stereo+, inkludert tekst, bilder, PDF-er, karakterlogoer og best i test/anbefalt- flaggene er ikke tillatt benyttet verken på papir eller i digitalt format uten skriftlig avtale med utgiver. Utgiver: EXCITER AS Marantz PM 10 er deres største og kraftigste forsterker hittil, og her har de gått til det uvanlige skrittet å benytte forsterkere som drives i klasse D. Kan det gå bra? Roy har svaret på side 32. MOBIL APP: Joomag appen for iOS og Android