Stereo+ Stereopluss 6/2018 - Page 58

Intervju » Stig Inge Bjørge fra Lyra
hadde vært der . Jeg fikk også gaver og postkort derfra , så Japan var nummer én for meg , forklarer han .
Studiene ble tatt på Handelshøyskolen i Bergen , men sommeren 1975 fikk han sommerjobb på universitetet i Oslo i forbindelse med universitetet sin sommerskole .
- På et hageselskap for sommerskolen der Kong Olav deltok , møtte jeg en japansk dame som var på sommerskolen . Hun snakket godt norsk og ble med meg tilbake til Bergen og bodde hos meg på studenthybelen en periode , minnes han .
Hun måtte imidlertid tilbake til Japan , men da det åpnet seg mulighet for studentopphold i utlandet , fulgte ikke Bjørge strømmen til flesteparten av de andre studentene til England , Tyskland og Sveits . Han valgte selvsagt Japan , og sommeren 1979 var han på IBM i Japan som en del av utvekslingsprogrammet til det japanske universitetet han ble tilknyttet .
- Den sommeren møtte jeg også hun som senere skulle bli min kone , så igjen var det en dame med i bildet . Jeg legger ikke skjul på det , sier han med et stort smil .
Oversetter og High Fidelity-journalist
I midten av august 1979 var han igjen tilbake i Norge . Det siste året på Handelshøyskolen ble gjort ferdig og etter at siste eksamen var unnagjort våren 1980 dro han i østerled igjen .
- Jeg kjøpte enveis-billett til Japan og hadde ikke en gang visum , men de slapp meg inn , sier han .
Han måtte imidlertid ut av landet for å søke studentvisum , så Bjørge tok en kjapp tur til Korea for å ordne det .
- Jeg studerte japansk og også noe keramikk for å ha noe kulturelt , men jeg hadde ingen talenter i den retningen . Alle lo når de så hva jeg hadde laget , gliser han .
Tanken om å starte hifi-business i Japan , var langt unna på dette tidspunktet , men noe måtte han finne på for å tjene penger . I begynnelsen underviste han litt i engelsk , og litt senere begynte han å oversette bruksanvisninger og andre ting fra engelsk til japansk for japanske produsenter . Det inkluderte blant annet Pioneer , Sony og TEAC .
Sammen med en japaner som snakket flytende norsk starter Bjørge et oversettelsesbyrå i Tokyo , og det var i denne perioden interessen for audio og pickuper blir vekket på ny .
- Jeg skrev også noen artikler for High Fidelity i Danmark , og den største artikkelen jeg skrev var om Yoshiaki Sugano fra Koetsu . Det skjedde etter at jeg traff Yasuo Nakanishi som var Japans svar på Leif Häggmark i Norden . Altså en slags « godfather » innen hifidistribusjon . Nakanishi var med i en internasjonal klubb som drev med highend hifi . Han definerte på mange måter highend hifi i Japan , og importerte Electrocompaniet til Japan . Det var slik jeg kom i kontakt med ham , forteller Bjørge .
- Jeg kjøpte enveisbillett til Japan , men de slapp meg inn selv om jeg ikke hadde visum .
Stig Arne og Stig Inge med kjærester og andre familiemedlemmer fra Japan og Norge under et besøk på Voss ca . 1982 . ( Foto : Privat © Stig Arne Skilbrei )
58 Stereo + 6 / 18
Intervju » Stig Inge Bjørge fra Lyra hadde vært der. Jeg fikk også gaver og postkort derfra, så Japan var nummer én for meg, forklarer han. Studiene ble tatt på Handelshøyskolen i Bergen, men somme- ren 1975 fikk han sommerjobb på universitetet i Oslo i forbin- delse med universitetet sin sommerskole. - På et hageselskap for sommerskolen der Kong Olav deltok, møtte jeg en japansk dame som var på sommerskolen. Hun snakket godt norsk og ble med meg tilbake til Bergen og bodde hos meg på studenthybelen en periode, minnes han. Hun måtte imidlertid tilbake til Japan, men da det åpnet seg mulighet for studentopphold i utlandet, fulgte ikke Bjørge strømmen til flesteparten av de andre studentene til England, Tyskland og Sveits. Han valgte selvsagt Japan, og sommeren 1979 var han på IBM i Japan som en del av utvekslingsprogram- met til det japanske universitetet han ble tilknyttet. - Den sommeren møtte jeg også hun som senere skulle bli min kone, så igjen var det en dame med i bildet. Jeg legger ikke skjul på det, sier han med et stort smil. Oversetter og High Fidelity-journalist I midten av august 1979 var han igjen tilbake i Norge. Det siste året på Handelshøyskolen ble gjort ferdig og etter at siste eksa- men var unnagjort våren 1980 dro han i østerled igjen. - Jeg kjøpte enveis-billett til Japan og hadde ikke en gang vi- sum, men de slapp meg inn, sier han. Han måtte imidlertid ut av landet for å søke studentvisum, så Bjørge tok [ژ\\[ܙXH܈0HܙH] HYY\H\[HH\[ZZ܈0HHH[ B\[ Y[YYH[[[[\H[][[[H\HHHYYHY] \\[[[H0H\HYKX\[\H\[\[[H0B]HY[] Y[Hp]H[[H0H܈0H[H[B\HY[[[[\\H[]H[[][\BY[H[0Hݙ\]HZ[\ۚ[\[H[H[B[[\[܈\[H\[\][Y\H[[][ۙY\۞HPP˂[[Y[YY[\[\HۘZ]][Hܜ\\H]ݙ\][\؞\HH[]\H[H\[[[\\[܈]Y[X\\\Z]0HKHYܙ]H[\Z\܈YY[]HH[X\™[0H\Z[[Yܙ]\H[XZHY[B]K]ڙYH]\]YYX\[Z[\HH\\[ݘ\0HZY0X\Hܙ[[H[Y0 B]\[[YY\X\ڛۋZ[\H\YYH[[\B\ڛۘ[XH]YYY[YK[Y[\H0BX[Hp]\Y[YHH\[[\ܝ\H[X\KBY][\[]\ZYHH۝ZYY[Kܝ[\KHYڰH[Z\ؚ[][\[Y[H\YY[[HYZBYH\[KY\HY[HYYڰ霙\\[H[Z[Y[YY[[Y\H\[ܙH[\]\0HKNN Έ]]0HY\H[ZJBN\[ N