Stereo+ Stereopluss 6/2018 - Page 32

Hifi » Marantz PM-10

32

KRAFT , FINESSE OG EKSTREM BYGGEKVALITET

Synes du en separat forforsterker og to monoblokker blir for mange bokser , så kan Marantz PM-10 være akkurat det du er ute etter .
Tekst og foto : Roy Ervin Solstad

Dette er nemlig den beste integrerte forsterkeren Marantz noensinne har laget . I hvert fall ifølge dem selv , og førsteinntrykket er voldsomt imponerende . Kvalitetsfølelsen er enorm , og det er ikke akkurat spart på kobber , for å si det forsiktig . Hele bakplata er i rent kobber .

Her er forforsterker-delen adskilt fra de to mono-effektforsterkerne ( strengt tatt fire , siden det sitter to i hver kanal ) som utgjør denne integrerte forsterkeren . Faktisk har de tre delene fått hver sin strømforsyning . Det har også mikroprosessoren som styrer den digitale volumkontrollen . Forsterkere er en fullbalansert konstruksjon , så her finnes selvsagt balanserte innganger , to i tallet . Samme antall ubalanserte innganger finnes også , i tillegg til en platespillerinngang som tar både moving magnet-pickuper og både høy- og lavnivå moving coil-pickuper . Hodetelefonforsterker er innebygget , men skal du spille digitale kilder , kan du ikke gjøre det direkte . Det er nemlig ingen innebygget digitalkonverter i PM-10 . Derfor kan du verken koble til datamaskin eller digitale drivverk med mindre det gjøres analogt via vanlige signalkabler fra en digitalkilde som har innebygget digital- til analogkonverter .
PM-10 er for øvrig den første high-end-forsterkeren fra Marantz der man benytter klasse D-teknologi i forsterkerkretsen . Marantz PM-10 bruker Ncore-elementer fra nederlandske Hypex som regnes for å være noe av det ypperste , for ikke å si det ypperste innen denne teknologien . Kraft er det i hvert fall nok av , for PM-10 yter 200 watt i hver kanal ved åtte ohms motstand og dobler utgangseffekten når motstanden halveres . Det indikerer en veldig god strømforsyning .
Designet er klassisk Marantz med den buede midterste delen av fronten som er omkranset av en glipe på hver side som lyses opp med et blått led-lys . Dette kan selvsagt slås av . Forsterkeren fås i både svart og den svakt champagne-fargede alu-finishen Marantz sverger til . Det er sobert og elegant .
Fjernkontrollen gir ikke akkurat det samme kvalitetsinntrykket . Det skal ligne på metall , men det er i tilfellet ekstremlettmetall .
Stereo + 6 / 18
32 Hifi » Marantz PM-10 KRAFT, FINESSE OG EKSTREM BYGGEKVALITET Synes du en separat forforsterker og to monoblokker blir for mange bokser, så kan Marantz PM-10 være akkurat det du er ute etter. Tekst og foto: Roy Ervin Solstad D ette er nemlig den beste integrerte for- sterkeren Marantz noensinne har laget. I hvert fall ifølge dem selv, og førsteinntryk- ket er voldsom BW&VFRfƗFWG6l;V6VW V&rFWBW"RW&B7'B :R&&W"f :R6FWBf'6FrVR&FW"&VB&&W"आW"W"f&f'7FW&W"FVVG6Bg&FRFVffVFf'7FW&W&R7G&VwBFGBf&R6FVFWB6GFW"FfW"’6WFv;"FVPFVw&W'FRf'7FW&W&VfF6"FRG&RFRЦVRl:WGBfW"67G,;f'7rFWB"w<:P֖&&6W76&V67G&W"FVFvFRfЦVֶG&Vf'7FW&W&RW"VgV&6W'@7G'V6<:RW"fW26Vg6wB&6W'FPvvW"FFWB6RFV&6W'FPvvW"fW2w<:RFVvrFVFW7RЧ&vr6F",:VFRfrvWB6WW r,:VFR;rfl:Rfr66WW"आFWFVVff'7FW&W"W"V'vvWBV6GR7RFvFRFW"GRRv;&RFW@F&VFRFWBW"VƖrvVV'vvWBFvFЦfW'FW"FW&f"GRfW&V&PFFF6VW"FvFRG&gfW&VB֖ЦG&RFWBv;&W2wBffƖvR6vƶ&W g&VFvFƶFR6"V'vvWBFvFFvfW'FW"W"f" ;g&rFVl;'7FRvVBf'7FW"ЦW&Vg&&GFW"&VGFW"76RBFVЦvf'7FW&W&&WG6V&G''VW 6&RVVVFW"g&VFW&G6RW6Ч&VvW2f" :Rl:g&RRbFWBW'7FRf"R :R6FWBW'7FRVFVRFVvV&gBW"FW@fW'Bfbf"FW"#vGBfW fVB :WGFR2G7FBrF&W"WFvw2ЦVffVFV:W"G7FFVfW&W2FWBFW&W VfVFrvB7G,;f'7rFW6vWBW"766&GVBFV'VVFP֖GFW'7FRFVVbg&FV6W"ַ&6WB`VvƗR :RfW"6FR6Ǘ6W2VBWB&:WG@VBǗ2FWGFR6Vg6wB6:W2bf'7FW&W&Vl:W2,:VFR7f'BrFV7fB6vRf&vVFPRf6V&G7fW&vW"FFWBW"6&W'BpVVvBfW&G&Vv"RW&BFWB6RfЦƗFWG6G'WBFWB6ƖvR :RWFVFW@W"FfVWBV7G&VWGFWF7FW&Vb