Stereo+ Stereopluss 6/2018 | Page 32

Hifi » Marantz PM-10

32

KRAFT , FINESSE OG EKSTREM BYGGEKVALITET

Synes du en separat forforsterker og to monoblokker blir for mange bokser , så kan Marantz PM-10 være akkurat det du er ute etter .
Tekst og foto : Roy Ervin Solstad

Dette er nemlig den beste integrerte forsterkeren Marantz noensinne har laget . I hvert fall ifølge dem selv , og førsteinntrykket er voldsomt imponerende . Kvalitetsfølelsen er enorm , og det er ikke akkurat spart på kobber , for å si det forsiktig . Hele bakplata er i rent kobber .

Her er forforsterker-delen adskilt fra de to mono-effektforsterkerne ( strengt tatt fire , siden det sitter to i hver kanal ) som utgjør denne integrerte forsterkeren . Faktisk har de tre delene fått hver sin strømforsyning . Det har også mikroprosessoren som styrer den digitale volumkontrollen . Forsterkere er en fullbalansert konstruksjon , så her finnes selvsagt balanserte innganger , to i tallet . Samme antall ubalanserte innganger finnes også , i tillegg til en platespillerinngang som tar både moving magnet-pickuper og både høy- og lavnivå moving coil-pickuper . Hodetelefonforsterker er innebygget , men skal du spille digitale kilder , kan du ikke gjøre det direkte . Det er nemlig ingen innebygget digitalkonverter i PM-10 . Derfor kan du verken koble til datamaskin eller digitale drivverk med mindre det gjøres analogt via vanlige signalkabler fra en digitalkilde som har innebygget digital- til analogkonverter .
PM-10 er for øvrig den første high-end-forsterkeren fra Marantz der man benytter klasse D-teknologi i forsterkerkretsen . Marantz PM-10 bruker Ncore-elementer fra nederlandske Hypex som regnes for å være noe av det ypperste , for ikke å si det ypperste innen denne teknologien . Kraft er det i hvert fall nok av , for PM-10 yter 200 watt i hver kanal ved åtte ohms motstand og dobler utgangseffekten når motstanden halveres . Det indikerer en veldig god strømforsyning .
Designet er klassisk Marantz med den buede midterste delen av fronten som er omkranset av en glipe på hver side som lyses opp med et blått led-lys . Dette kan selvsagt slås av . Forsterkeren fås i både svart og den svakt champagne-fargede alu-finishen Marantz sverger til . Det er sobert og elegant .
Fjernkontrollen gir ikke akkurat det samme kvalitetsinntrykket . Det skal ligne på metall , men det er i tilfellet ekstremlettmetall .
Stereo + 6 / 18
32 Hifi » Marantz PM-10 KRAFT, FINESSE OG EKSTREM BYGGEKVALITET Synes du en separat forforsterker og to monoblokker blir for mange bokser, så kan Marantz PM-10 være akkurat det du er ute etter. Tekst og foto: Roy Ervin Solstad D ette er nemlig den beste integrerte for- sterkeren Marantz noensinne har laget. I hvert fall ifølge dem selv, og førsteinntryk- ket er voldsom B����W&V�FR��fƗFWG6l;��V�6V�W �V��&���rFWBW"���R��W&B7'B :R��&&W"�f� �:R6�FWBf�'6��F�r��V�R&��FW"�&V�B��&&W"आW"W"f�&f�'7FW&�W"�FV�V�G6���Bg&FRF������VffV�Ff�'7FW&�W&�R�7G&V�wBFGBf�&R�6�FV�FWB6�GFW"F���fW"��’6��WFv�;�"FV��P���FVw&W'FRf�'7FW&�W&V��f�F�6��"FRG&RFRЦ�V�Rl:WGB�fW"6��7G,;��f�'7���r�FWB�"�w<:P�֖�&�&�6W76�&V�6��7G�&W"FV�F�v�F�Rf�Ц�Vֶ��G&���V��f�'7FW&�W&RW"V�gV��&��6W'@����7G'V�6����<:R�W"f���W26V�g6wB&��6W'FP����v�vW"�F��F��WB�6��R�F��V&��6W'FP����v�vW"f���W2�w<:R��F���VvrF��V��FW7���RЧ&���v�r6��F",:VFR��f��r�v�WB��6�WW ��r,:VFR�;����r�f�l:R��f��r6�����6�WW"आ�FWFV�Vf��f�'7FW&�W"W"���V'�vvWB��V�6���GR7���RF�v�F�R���FW"���GR���Rv�;�&RFW@�F�&V�FR�FWBW"�V�Ɩr��vV����V'�vvWBF�v�F�Ц���fW'FW"����FW&f�"��GRfW&�V���&�P�F��FF�6���V��W"F�v�F�RG&�gfW&��VB֖�ЦG&RFWBv�;�&W2���wBf�f�ƖvR6�v�ƶ&�W �g&V�F�v�Fƶ��FR6���"���V'�vvWBF�v�F��F������v���fW'FW"���W"f�" ;�g&�rFV�l;�'7FR��v��V�B�f�'7FW"Ц�W&V�g&�&�G�FW"��&V�GFW"��76RB�FV�Ц����v��f�'7FW&�W&�&WG6V���&�G���''V�W ��6�&R�V�V�V�FW"g&�VFW&��G6�R��W�6�Ч&Vv�W2f�" :Rl:g&R��RbFWB�W'7FR�f�"���R :R6��FWB�W'7FR���V�FV��RFV�����v�V���&gBW"FW@���fW'Bf�����b�f�"���FW"#vGB��fW ����fVB :WGFR���2��G7F�B�rF�&�W"WFv�w2ЦVffV�FV��:W"��G7F�FV���fW&W2�FWB��F��W&W �V�fV�F�rv�B7G,;��f�'7���r�FW6�v�WBW"��76�6��&�G��VBFV�'VVFP�֖GFW'7FRFV�V�bg&��FV�6��W"�ַ&�6WB`�V�vƗR :R�fW"6�FR6��Ǘ6W2��VBWB&�:WG@��VB�Ǘ2�FWGFR��6V�g6wB6�:W2b�f�'7FW&�W&V�l:W2�,:VFR7f'B�rFV�7f�B6��v�R�f&vVFP��R�f��6�V��&�G�7fW&vW"F���FWBW"6�&W'B�p�V�Vv�B�f�W&���G&���V�v�"���R��W&BFWB6��R�fЦƗFWG6���G'���WB�FWB6��Ɩv�R :R�WF����V�FW@�W"�F��fV��WBV�7G&V��WGF�WF���7FW&V��b��