Stereo+ Stereopluss 6/2018 | Page 13

Nyheter ENDPOINT IMPORTØRER KRONOS Man skal ikke ha vært på mange store, interna- koste i underkant av 155.000 kroner. Disse prisene sjonale hifi-messer for å oppdage de fantastiske inkluderer ikke tonearm og pickup. platespillerne fra Kronos. Spesielt er det toppmo- www.endpointaudio.org dellen Pro som benyttes. Både den og modellen under, Sparta, har to platetallerkener. En som pla- tene legges på, og en som ligger noen centimeter under topp-tallerkenen. Den underste roterer fak- tisk motsatt vei som den plata ligger på. Årsaken til dette er at Louis Desjardins som står bak Kronos sitt mantra er å bli kvitt vibrasjoner. Han mener at han på denne måten får kansellert ut vibrasjonene fra tallerkenen som platene ligger på, siden tal- lerkene under går i helt motsatt retning. Den nye importøren av Kronos, Endpoint Audio, opererer med de amerikanske prisene pluss norsk moms. I skrivende stund betyr det at Pro som ligger på 38.000 dollar vil koste omtrent 390.000 kroner her hjemme, mens innstegsmodellen Sparta 0.5 vil 13 Stereo + 6/18