Stereo+ Stereopluss 6/2018 | Page 39

Hifi » Ø Audio Icon 39 90 GRADER BEDRE Ø Audio Icon låt så bra at både produsent og Stereo+ overså at diskanthornet var montert feil før sommeren. Nå er hornet montert rett, og lyden er blitt enda bedre. Tekst og foto: Roy Ervin Solstad F ør sommeren testet Stereo+ som første magasin noensinne Ø Audio sin flunkende nye Icon-høytta- ler. Med et digert diskanthorn og en 12-tommers bass konkludete vi at «Gutta i Ø Audio ønsket å lage en dynamikkbombe av en høyttaler som også kunne tilfredsstille de mest hifi-kritiske av kundene. Jeg kan ikke annet enn å si at med Icon er det «mission accom- plished» Dette er forhåpentligvis starten på et norsk høyttalereventyr for Icon er en «killer» av en høyttaler». Det gikk imidlertid ikke lang tid før lesere som var mer observante enn både Ø Audio og Stereo+ kom med tilbakemeldinger på at førproduksjonsmodellen Stereo+ hadde hatt på hjemlån hadde en betydelig feil. I hvert fall om den «feilen» ikke var gjort bevisst av lydmessige hensyn. Diskanthornet var nemlig montert med den såkalte «waveguiden» i horisontal retning, ikke vertikal som det diskanthornet er designet for. Det betød altså at hornet i stedet for å ha den største spredningen i bred- de-retningen, spredde lyden mest oppover og nedover. Ø Audio innrømmet umiddelbart at dette ikke var gjort med vitende og vilje, så da høyttalerne ble satt i vanlig produksjon ble hornet montert på riktig vei. Selv ble jeg nysgjerrig på om den fysiske vridningen av diskanthornet kunne gjøre noe med det eneste an- kepunktet jeg hadde når det gjaldt lyden på Icon. I testen jeg gjorde skrev jeg at: «Det er likevel verdt å merke seg at høyttalerne kan oppleves litt aggressive i øvre mellomtone. Den er akkurat på rette siden, men du skal ikke matche mye feil før det kan bli et irrita- sjonsmoment.» Siden førproduksjonsmodellen sitt horn spredde lyden oppover og nedover i større grad en sideveis, var det naturlig å tenke at den aggressiviteten jeg hørte i øvre mellomtone, kunne skyldes refleksjoner fra gulv og tak. Selvsagt vil høyttalerne med diskanthornets wav- eguide montert korrekt også spre lyden i det vertikale plan, men ikke like mye som når waveguiden var mon- tert 90 grader feil. Stereo + 6/18