Stereo+ Stereopluss 6/2018 | Page 28

Hifi » Cabasse Riga fall vil du nesten alltid måtte gjøre et kompromiss. Veldig ofte får du enten bra perspektiv og romfølelse, eller god bass. De gangene den perfekte lyden i hele frekvensområdet ramler på plass akkurat på samme sted, er dette kun flaks. Jeg vinklet de direkte inn mot lyt- teposisjon (toe in) og begynte å spille musikk. Først helt uten subwooferen koblet til. Lyd Høyttalerne er lette å drive og du kan spille med hvilken som helst forsterker med en ekstra linjeutgang til subwoo- feren. I mitt tilfelle benyttet jeg Ayre AX-8 og koblet både subwoofer og satellitter til den. Med dens suverene oppløsning og musikalitet ble dette en fornøyelse. Ikke bare på grunn av lydkvaliteten, men like mye høyttaler- nes glimrende stereoperspektiv. Når du kommer i nærheten av lytteposi- sjonen er det som om instrumentene plutselig dukker opp i rommet. Det er langt bakover til bakveggen, godt med bredde ut til sideveggen, og mellom der er det ikke bare mye plass til hvert enkelt instrument, men de er også sjeldent bra fokusert og nøyaktig plassert i det flotte tredimen- sjonale lydbildet. Veldig vanedannende greier, egentlig. Klangbalansen er nøytral, men presisjon og detaljene kommer såpas tydelig frem at også har evne til å gnistre til skikkelig. Noen vil kalle det lyst, mens andre vil kalle det naturlig dynamikk. Det er som imidlertid virker klart er at de absolutt ikke doper ned mu- sikken eller tilfører noe varme som ikke er der i utgangspunktet. Varme innspillinger låter derimot varmt og hyggelig, og så kan det hende at enkelt litt spisse og harde innspillinger rett og slett blir for mye av det gode. Men jeg må innrømme at jeg liker ærligheten, og at de ikke på kunstig vis forsøker å skjule noe i lydbildet. Konklusjon Som rene satellitter er disse høyttalerne fantastiske, og de kan sammen med en subwoofer (som for eksempel Santorin 30-200 som er omtalt på neste side) gi deg lyd helt opp i highendklassen hvis du har tid og lyst til å eksperimentere litt med plassering og innstillinger. Opplevelsen hjemme hos meg ble i hvert fall ganske overveldende! VI LIKER: • Imponerende lydbilde • Stilig, skulpturell design • Flott oppløsning og masse detaljer VI LIKER IKKE: •