Stereo+ Stereopluss 6/2018 | Page 19

Hifi » Dali SoundHub og 3,5mm minijack) som betyr at du får plass til en CD-spiller, eller signalet til en platespiller med eksterne RIAA (platespillerforsterker) og kanskje en kabel fra mobiltelefonen. Den har også en coax og to optiske digitale innganger som gir det mulig- het til å koble til en CD-spiller, BluRay-spiller (ikke surround) eller TV-en din. I akkurat denne sam- menhengen er det viktig at den har linjeutgang til en ekstern effektforsterker, eller et par aktive høyttalere uansett merke, og utgang til subwoofer. Det finnes enheter som har flere innganger, men dette bør holde for de aller fleste. At du så kan sende signal til et par Callisto 2 eller 6 er en ren bonus. Dette er utmerkede trådløse høyttalere som vi omtalte i vår utgave 4 i 2018, og de anbefales på det varmeste. De stakk også av med en av årets globale EISA-priser. Lyden Dali har tydeligvis gått i riktig retning under utviklingen av SoundHub, og har laget et fornuftig og brukervennlig produkt som under testperioden oppførte seg eksemplarisk. En av mange produk- ter vi har i test-sortimentet vårt er en Bluesound Node2. En passiv og hendig liten enhet som kan kontrolleres fra en etter hvert meget brukervenn- lig app på et nettbrett eller en mobiltelefon. Den kjenner vi dermed godt både når det gjelder funk- sjon og lydkvalitet. Vi fikk et tidlig tips via en av de andre EISA- magasinene at vi også burde teste den mot Node2. Rett og slett fordi flere mente den låter bedre. Som sagt så gjort. Begge enhetene ble koblet til samme forsterker /DAC og i og med at Bluesound-syste- met lar deg sette opp flere parallelle enheter til å spille nøyaktig det samme, var det en smal sak å A/B-teste enhetene både analogt og digitalt. Bluesound-modulen antar jeg er den samme i begge enhetene, men det er noen forskjeller lyd- messig som gjør at jeg ville ha valgt en Dali Sound- Hub fremfor en Bluesound Node2. Det rare er at disse forskjellene er til stede når du kjører både 19 Stereo + 6/18