Stereo+ Stereopluss 5/2022 - Page 48

+ HIFI » Klipsch Reference R800F

48

IKKE AKKURAT SMÅLÅTEN OG NØKTERN

Det er en stund siden vi har hatt anledning til å teste noe nytt i Klipcsh sitt begynner-segment . Og for en høyttaler å begynne med ! Den nye R800F er tøff , spiller grisehøyt og slår hardt .
Tekst : Håvard Holmedal

Jeg føler av og til behov for å kunne spille høyt uten at lydbilder pakker sammen , eller at lyden blir slitsom eller dynamikken komprimert . Det skjer dessverre med de aller fleste høyttalere jeg har hjemme , nesten uansett hvor store de er . Selv om de spiller makeløst flott og med særdeles kontrollert og flott bass .

Svaret på utfordringen er enten å dra inn end større forsterkere og høyttalere , eller finne noen som er ekstremt effektive . Da snakker vi om at de minst spiller 95dB ved 1watt , og at de er forholdsvis snille med forsterkeren .
Klipsch har oppgitt disse høyttalerne til å spille 98dB ved 1watt , og det er faktisk ganske høyt helt uten å måtte flytte volumkontrollen i vesentlig grad med klokken , og mot venstre . Med 98dB effektivitet vil du kunne spille drønnhøyt med en 100watt forsterker , og omtrent like høyt som du vil spille med en forsterker på 800watt på en høyttaler som har en effektivitet på mer normale 89dB .
Men nå er ikke effektivitet alt . Høyttalerne kan fortsatt by forsterkeren på utfordringer , og vi innbyr absolutt ikke til å strekke en vanlig receiver til ytterpunktet og forbi . Det kan gå , og går stadig vekk skikkelig galt med blåste elementer som resultat . Skal du spille høyt kjøp den største forsterkeren du finner innenfor budsjettet ditt .
Solid bestykning De nyutviklede 8-tommerne er mekanisk forsterket siden siste utgave , og har membraner av TCP ( thermo-crystal polymer ), og det skal i følge Klipsch gi en bedre og mer sømløs overgang opp til diskanthornet på grunn av større presisjon og bedre spredning øverst i arbeidsområdet . Det er vanskelig å komme unna at det har vært en utfordring på tidligere modeller , og noe av den mer raffinerte lyden Klipsch har produsert på de siste modellene er nok et resultat av stadige forbedringer av basselementene , og ikke bare i hornet . Vi får se hvordan det slår ut på denne modellen .
Når vi først snakker om Tractrix diskanthornet er det blitt større . Det kan enkleste ses på at hornet dekker hele bredden på høyttaleren . Det er foretatt geometriske endringer i hornet som skal gi enda bedre spredning og en mer lettflytende spillemåte , og det er kombinert med høyere oppløsning og nøyaktighet .
Tar vi en kikk på kabinettet virker det også mer solid og bedre dempet , men er også bedre satt sammen . Elementene er montert
Stereo + 5 / 22