Stereo+ Stereopluss 5/2019 | Page 30

+ HIFI » Monitor Audio Gold 100 30 VELDIG LETT Å LIKE Med et par Monitor Audio Gold 100 foran deg blir du garantert overrasket over hvor mye detaljer den gjengir og hvor finmasket lyd den presenterer. Fint bygget er den også! Tekst: Håvard Holmedal S tativhøyttalerne har et litt dårlig rykte og går for å ha svak bass, dårlig effektivitet og at de krever større forsterkere enn tilsvarende gulvstående modeller. Det er vanskelig å nekte for at det er tilfelle, for det er en del mindre høyttalere der ute som sliter både med volum og effektivitet. Verden har heldigvis forandret seg - litt. Mer volum og bedre bass Her om dagen hadde jeg en samtale med en som hadde lyst til å kjøpe seg et par LS3/5A – den gam- le studiomonitoren til BBC som blant annet ble levert av Rodgers før i verden. Årsaken til denne kjøpelysten var at han husket de som veldig gode. Det er en sannhet med sterke modifikasjoner. For det første var den så tungdrevet og ineffektiv at den krevde langt større forsterkere enn den ble solgt sammen med. Den ble blant annet solgt sammen med NAD3020. En genial liten forsterker, men den hadde egentlig ingen ting å gjøre på et par wattslukende LS3/5A-er. Da kom du knapt over 90dB og hadde svært begrenset dynamikk og et lydbilde som var flott, men som knapt kunne kalles underholdende og festlig. Monitor Audio Gold 100 er heller ikke voldsomt effektiv, men den klokker inn på nær 87dB. Det gjør at den behøver litt forsterkerkraft bak seg for å spille slik den skal. Fra 60watt og opp til 100watt er innenfor, men det bør være fra en stabil og god integrert forsterker. Høyttaleren er 4Ohm, men trekker ned til rundt 2,7Ohm ved ca. 3400Hz. Det burde ikke være vanskelig for moderne forster- kere i prisklassen fra 10k og oppover. I ekkofritt kammer spiller høyttalerne ned til ca 45Hz (-3dB), men har respons langt under dette. En stue vil forsterke den nederste delen av bas- sen, og gi brukbar respons et godt stykke ned på 30-tallet. Stereo + 5/19