Stereo+ Stereopluss 4/2022 - Page 73

Karaktersystemet til

Stereo

stereopluss . no

+

Vi hører på dere

I løpet av året får vi mange henvendelser fra leserne våre . Det kan være forslag til produkter og ting å skrive om , men også andre nyttige innspill . Noen av disse blir lagt i hylla for oppgaver som må gjøres , og nå på slutten av året er det på tide å gjøre noe med det vi kanskje har fått flest innspill på . Karakterskalaen vår .
Da vi startet opp Stereo + hadde vi en plan om å gjøre karakterene våre lette å oppfatte og enkle å presentere , men nå er det på tide å gå et voksent skritt videre . Med så mange produkter til test sammen med den erfaringen vi sitter inne med , er det på tide å gå litt grundigere til verks . I et marked hvor forskjellene blir mindre og scorer jevnere på karakterskalaen behøver vi noe som er tydeligere og mer presist .
Våre « gamle » 5 stjerner synes både leserne våre og vi ikke lenger var nøyaktig nok . Det betyr at vi skroter stjernene våre , og erstatter dem med et system som går fra 0 til 10 , og som i tillegg deler opp hver hele karakter i desimaler .
Vi har allerede i dag et « VU-meter » med tre karakterer i magasinet vårt og på nett , og det er disse som nå danner grunnlaget for den endelige karakteren .
Ytelse / pris teller mest Etter lang tids overveielse og tvil har vi i tillegg foretatt en vekting av karakterene våre slik at de egenskapene vi mener er aller viktigst får størst betydning . Likevel må du gjerne vekte karakterene avhengig av hvordan du selv vekter brukervennlighet , kvalitetsinntrykk / design eller pris / ytelse .
Det som teller minst er kvalitetsinntrykk / design , men her stoler vi på at leserne selv kan gjøre seg opp en mening . De vet vi av erfaring det er svært mange av , og særlig når det gjelder design . For oss teller kvalitetsinntrykk / design 10 prosent .
Vi mener også at et produkt som yter fantastisk og ser helt konge ut , ikke kan få absolutt toppkarakter hvis det er fryktelig vanskelig å bruke , koble opp , sette opp eller plassere . Men samtidig mener vi at brukervennligheten ikke er det som skal dominere karakteren vi ender opp med . For oss teller brukervennlighet 30 prosent .
Det viktigste er likevel hvilke opplevelser du kan få med et produkt målt mot prisen . For oss teller lyden ( og eventuelt bildet ) 60 prosent .