Stereo+ Stereopluss 4/2022 - Page 40

+ HIFI » Neby-anlegget

vibrerer på en helt annen måte enn når det kun er de to 5,25-tommerne på LS50 som spiller . Musikken blir mektig , kraftfull og fullfrekvent . Mange , meg selv inkludert , snakker ofte om at det er viktigere hva anlegget ditt gjør mellom 40 og 20.000 hertz enn hva det gjør mellom 20 og 40 hertz , men et velspillende bassystem gir definitivt tilhengerne av fullfrekvente høyttalerløsninger god ammunisjon . Det handler nemlig ikke bare om musikk man tenker vil låte bra med dypere bassgjengivelse . Et liveopptak med akustisk musikk , gjerne med et flygel vil også få et stort løft . Dypere og bedre bassgjengivelse bidrar nemlig veldig til opplevelsen av opptaksrommets akustikk . Den lavfrekvente informasjonen mister man med et par stativhøyttalere .
Men den store bonusen ved å koble på en KC62 på KEF LS50 Wireless II skjer ikke i bassen . Den skjer oppover i mellomtonen . Når subwooferen overtar oppgaven med å spille de dypeste tonene , så blir også totaloppgaven til LS50-høyttalerne enklere . Det gjør at mellomtonen blir enda klarere og mer gjennomsiktig enn når du kun spiller med dem alene . Det er som å gå opp et knepp i lydkvalitet . Lydbildet blir større , mer presist , og du får både en kraft nedover og et innsyn i musikken i mellomtonen som du skal betale ganske mye mer enn dette for å få tilsvarende lydkvalitet om du skal ha et anlegg uten aktive høyttalere og med en vanlig forsterker og dac / streamer . Det skyldes to ting . Det ene er kvaliteten på høyttalerne og subwooferen isolert sett . Det andre og vel så viktige er de innstillingsmulighetene dette oppsettet har for å optimalisere lydgjengivelsen etter det rommet du har og der høyttalerne er plassert .
Det blir en slags forhåndsprogrammert romkorreksjon , og den funker som bare det med dette KEF-oppsettet .
VI LIKER :
• Gnistrende lydkvalitet
• Lekende lett å sette opp
• Forhåndsinnstilt romkorreksjon som fungerer
VI LIKER IKKE :
• Mangler variabel fasejustering på subwoofer
• Mangler en ordentlig analog inngang
STEREO + MENER : Du kan bruke mye mer penger enn 50.000 på dårligere lyd enn det dette KEFanlegget er i stand til å gi .
Brukervennlighet
Kvalitetsinntrykk / design
Ytelse / pris
KARAKTERER

9,7

9 10 10

Konklusjon
KEF LS50 Wireless II og subwooferen KC62 viser at 1 + 1 er nærmere 2,5 og 3 . Hver for seg er de nemlig glimrende . Sammen er de helt fantastiske . Det eneste jeg savner er en bedre tilkoblingsmulighet til platespiller .
40 Stereo + 4 / 22