Stereo+ Stereopluss 4/2020 | Page 36

+HIFI » Graham Audio LS5/9 fokus på detaljer. Lyden i LS5/9 går mer i retning av at den musikalske helheten og troverdigheten er det aller viktigste. Det er detaljer i mengder, men her er det ikke slik at man ikke ser skogen for bare trærne. For det er aldri slik at detaljene distraherer lytteren bort fra den grunnleggende musikalske opplevelsen. Vi lyttet til mye vokal og en av artistene jeg valgte var Valerie Joyce som med sine sensuelle stemme virkelig fikk vist frem hvor komplekse og livfulle disse høyttalerne er, og ikke minst deres flotte artikulasjon. I tillegg til den nesten mirakuløse finessen, luftigheten og ansatsen den gir stemmen. Bak stemmen er det piano og kontrabass. Sistnevnte med en ganske fet tone som aldri dominerer, og gjengitt med flotte proporsjoner i opptaksrommet. Dessuten er vi nær lamslått av hvor naturlig det spiller og hvor mild utklingingen er på hver enkelt tone. En god øvelse å gjøre er å lytte til en innspilling med piano fra et tilstøtende rom. Det er svært få høyttalere som klarer å gi et inntrykk av at det faktisk er et piano som står og spiller, men LS5/9 er en av et fåtall høyttalere i nærheten av denne prisklassen som klarer akkurat den testen. Kort sagt er realismen disse høyttalerne skaper virkelig imponerende. Vi går videre til Stevie Ray Vaughn og hans Tin Pan Alley, og her viser høyttalerne en stor forståelse for hvordan mikro og makrodynamikk skal gjengis, samtidig som den viser en eksepsjonell klarhet i gitartonene i stille partier, og en urokkelig stødighet under kraftige crescendoer. Og det er en fornøyelse å høre den rufsete stemmen der den er plassert lengst frem i lydbildet og nydelig fokusert absolutt i midten. Det er likevel den elektriske gitare som har hovedrollen i et lydbildet som er litt høyere og litt mindre bredt enn hos andre høyttalere vi har hørt. Når sporet avsluttes tar det litt tid å komme ut igjen til virkeligheten. Dette er så vakkert gjengitt, og det flytter deg ubevisst fra omgivelsene og inn i musikken. Det er først når du skal tilbake igjen at du merker hva som har skjedd. Det er vanskelig å lytte til disse høyttalerne uten at det blir vekket et ønske om å kjøpe seg et par. De inspirerte oss til å lytte til musikk, og vekket både glede, følelser og positiv energi, og bidro til å lage kunst av musikernes uttrykk og tone. Jeg så også en direktesendt streaming av et kor i en av Stockholms kirker, og LS5/9 viste på en bra måte at den selv i en produksjon som var langt fra perfekt, likevel klarte å holde fokus på hver enkelt utøver. Følelsen av det store rommet, og all plassen rundt koret kom flott igjennom, samtidig som det var mulig å høre hver enkelt stemme uten at fokuset gikk tapt. Vi valgte litt klassisk elektronikk til slutt og la med Kraftwerk og deres Das Modell på spilleren. LS5/9 ga oss et perfekt lydbilde, og gjorde det akkurat slik vi ville forventet fra de aller beste moderne konstruksjoner. Det øvre toneområdet var flott definert, men heldigvis aldri for skarp, og dette ble gjengitt med masse luft. Dette sporet har mest fokus på det øvre bassområdet, og høyttalerne viste frem flott rytmikk med nydelig timing og høy tonal troverdighet selv med et helt syntetisk lydbilde. 36 Stereo+ 4/20