Stereo+ Stereopluss 4/2020 | Page 34

+HIFI » Graham Audio LS5/9 TRADISJONELT OG FANTASTISK Graham Audio LS5/9 er en større modell av den legendarisk høyttalere LS3/5A som ble kokt sammen på BBC-kjøkkenet i de glade 70-årene. LS5/9 er laget for å gi et stort og troverdig lydbilde på all innspilt musikk, og det er akkurat det de leverer på en overbevisende måte. Tekst: Bojan Jović, Hi-Files 34 LS3/5A er den foreløpige siste høyttaleren vi har lyttet til som kommer fra BBC sin egen utviklingsavdeling. Som med LS3/5A ble lisensen på bygging av høyttalere for hifimarkedet tildelt 5 forskjellige produsenter. Blant annet Graham Audio, som er et lite, familiedrevet selskap i Devonshire som ligger i det sørvestlige Storbritannia, og ble grunnlagt av Paul Graham. Etter et par tiår i lydindustrien tenkte han kanskje at nok er nok, og startet opp helt på egen hånd. På egen hånd er bokstavelig talt også hva det dreide seg om. Høyttalerne ble laget manuelt, og alt ble sjekket og kontrollert innenfor svært strenge spesifikasjoner og referanser. Ikke helt som alle andre I motsetning til de fleste av dagens høyttalere benytter Graham LS5/9 en såkalt ”Thinwood”-konstruksjon, noe som innebærer et kabinett som er laget av ni millimeter tykk finert bjørk, og som ser svært lekkert ut. Noen vil kanskje se at både proporsjoner og form er i klassisk stil. Dens soniske kvaliteter og spillemåte ligger nærmere den større LS5/8 enn LS3/5A, men med den samme målsetingen om å oppnå særdeles gode egenskaper i mellomtone-området. Alle sidene i kabinettet er stivet opp for å hindre at resonansene fra kabinettet blander seg med det som skjer i det viktige mellomtone-området. Stereo+ 4/20