Stereo+ Stereopluss 4/2019 - Page 8

8 + NYHETER MCINTOSH MED NY TOKANALS FORFORSTERKER Det begynner å bli noen år på baken for ame- rikanske McIntosh sin forforsterker C48. Nå er etterfølgeren her, og den heter selvsagt C49. Den nye forforsterkeren har alt som skal til for å bli navet i selv det mest avanserte oppsett. Den har nemlig to balanserte og tre ubalanserte analoge innganger. I tillegg kommer det to innganger for platespiller, en for moving magnet og en for mo- ving coil. Forforsterkeren har også innebygget di- gitalkonverter og med to koaksiale, to optiske, en USB og en MCT-inngang (sistnevnte for McIntosh sine MCT-spillere) betyr det seks digitale inngan- ger og hele 13 totalt. Hvem av dem kan program- meres med egne navn. Av utganger har den to par balanserte og to par ubalanserte med variabel gain, mens det finnes en ubalansert utgang med fast utgangsnivå for opptakere. Hodetelefonforsterker har McIntosh også funnet plass til. På hjemmemarkedet er pri- sen satt til 5000 dollar, mens rett på andre siden av Nordsjøen, koster den 5500 pund. Norsk pris er foreløpig ukjent for oss, men det skulle ikke forundre oss om importøren, Neby Hifi Concept, vil lande på et sted rundt 60.000 kroner. www.neby.no Stereo + 4/19