Stereo+ Stereopluss 4/2019 - Page 64

+ HIFI » NAD M10 Romkorreksjon Lyden de fleste har hjemme i stua er et godt stykke unna den lyden musikerne og produsen- ten opplevde i studio, og det kommer den sikkert til å fortsette å være. Likevel kan lyden doktore- res for å komme nærmere referansen. Det fore- går med en programvare som kalles Dirac Live. Du får kun en basisutgave, men det er faktisk nok til å fikse på helt grunnleggende problemer i stua. Vi har testet en del løsninger for romkor- reksjon og det er liten tvil om at Dirac er blant de aller beste, om ikke den beste. Den kan fortsatt ikke trylle, og det er derfor meningen at en del av jobben må du ta selv. Det er ikke nok å bare kaste et par høyttalere på tilfeldige plasser i stua og tro at Dirac skal korrigere det hele på plass. Skal du være sikret et godt resultat er det frem med vinkelen og tommestokken for å plassere høytta- lerne så nøyaktig du kan. Så kan du kjøre på med Dirac Live. Ved å slå Dirac på og av er det enkelt å høre hva som skjer og hva som ser fikset. Avhen- gig av akustikken i stua kan det være fra bare litt til mye, men det er uansett hørbart. Og så kan du bestemme deg om du liker Dirac eller om du foretrekker å kjøre uten. Jeg tror at du kommer til å spille med Dirac. Måten systemet rydder opp i lydbildet er ikke noe annet enn imponerende samtidig som både dynamikken og energien fort- satt er høyst til stede. Ganske så tøft Det er alltid morsomt å høre forsterkere som er spillevillige, som har nok krefter til det meste av musikalske utfordringer, og som gjør jobben uten anstrengelser. NAD M10 er en slik forsterker. Nå er det mange som av prinsipp ikke vil ha klasse D- forsterkere, men med de egenskapene denne lille enheten viser frem, er det egentlig ingen grunn til å holde på prinsippene. Dens upåvirkelige kraft og stødigheten selv med vanskelige og store høyt- talere koblet til, er det lett å sette pris på, men kanskje enda viktigere er det hardtslående trykket og kontrollen forsterkeren har i den dypeste en- den av bassen. Spill litt kontrabass og du vil høre hvordan strengene står og vibrerer i rommet ditt, eller forsøk deg med et par store orgelpiper. Det er dypt og mektig, og det har en tyngde og en størrel- se som er langt over vektklassen til forsterkeren. Det skulle også bare mangle. M10 veier kun 3.2kg og det er nesten latterlig lett. Da jeg mottok esken fra Hi-Fi Klubben overrasket vekten meg såpass at jeg et øyeblikk lurte på om de hadde sendt meg bare tomesken. Lydkvaliteten Forsterkeren er det jeg umiddelbart vil kalle for livlig og energisk. Det er ikke mye å se til Denon og Marantz sin silkeaktige og litt myke gjengivel- se, men det er godt å ha disse som alternativer. 65 Stereo + 4/19