Stereo+ Stereopluss 4/2019 - Page 59

+ HIFI » DSPeaker Anti-Mode X4 Fullpakket med utstyr Anti-Mode X4 er en DAC, forforsterker og en romkorreksjons-enhet i en boks. Du får 3 analoge og ikke mindre enn 6 digitale innganger. 2xRCA og en XLR, 3 koaksiale og 3 optiske innganger. I tillegg til USB 2.0-inngang hvor du også kan spille av DSD opp til DSD128. Hoved-utgangene er stereo RCA, stereo XLR, optisk og koaksial. I tillegg er det et ekstra setted stereo RCA og XLR-utganger. Denne enheten er godt skodd! På innsiden er det 3 separate digitalkonvertere. Det er en for de primære analoge utgangene, en for aux-utgangene og en for hodetelefon- utgangen, men i og med at du også skal kunne bruke analoge innganger med romkorreksjon er den også utstyrt med 3 analog til digitalkonver- tere som konverterer all analog lyd til digital med 24bit/96kHz oppløsning. Hele 6 DSP-er må til for lydprosesseringen som blant annet setter dele- frekvenser, gjør frekvenskurvekontroll og justerer med 9 parametriske filtre per kanal. I tillegg er det en tilt-kontrol av bass og diskant, justering av subwoofer-volum og selvsagt justering av en per- fekt balanse mellom høyre og venstre kanal. Stor dybde Vil du gjøre dette på den enkle måten setter du opp produktet, kobler til mikrofonen og lar enhe- ten gjøre hele jobben. Alle filtrene og eq-ene setter opp uten at du behøver å bry deg noe større. Har du derimot lyst til å justere og eksperimentere på egen hånd, kan du etter at målingene er gjort for- andre alt du vil til dine egne preferanser, og du kan gjøre det i sann-tid. Altså at du hører forandrin- gene mens du gjør dem, og du kan lagre settingen i minnet slik at de kan fremkalles etter behov. DSPeaker er brukbart fleksibel. Du kan sette opp et helt vanlig stereo-system, eller du kan gå veien om et 2.1 eller 2.2-system med to subwoofere. Du kan også gjøre separate justeringer for hver enkelt lytteposisjon. Eller du kan lage egne oppsett for hodetelefon-utgangen. Det beste med hele systemet er at alt gjøres uten behov for en eneste datamaskin. Da kan raskt komme i gang med å lete deg frem til den perfekte innstillingen av anlegget ditt. Stor nytteverdi Forforsterkeren og den innebygde DAC-en er av god kvalitet, og forsvarer helt brukbart prislap- pen den kommer med. Den har en meget god hodetelefon-forsterker , er presis, stram og åpen med signaler på de analoge inngangene, og den er svært godt oppløst og detaljert når du kobler til digitale kilder. Selv om den altså er et godt valg som ren forfor- sterker/DAC er det først og fremst kombinasjonen god lyd og romkorreksjonen som gjør den mer attraktiv enn mange tilsvarende prisede konkur- renter. Jeg mener faktisk at med de forbedringene jeg opplevde med et par KEF R11 i stua, og de mulig- hetene som finnes til å forandre lydbildet etter egne preferanser, er det ikke en eneste forforsterker/ DAC til rundt, og et stykke over tilsvarende pris jeg ville byttet den med. Men det lurer et spennende produkt rundt i buskene, og det er den nye NAD-for- forsterkeren C658 som jeg får inn til sommernum- meret av Stereo+ (kommer ca. 10. Juli). Det er en forforsterker/DAC med streaming og Dirac Live. Det skal imidlertid litt til for at NAD klarer å matche grunnkvalitetene, oppløsningen og presisjonen til Anti-Mode X4 for under halve prisen. Et interessant poeng er det likevel at jeg fortsatt synes Dirac Live gir et vel så godt resultat og en 60 Stereo + 4/19