Stereo+ Stereopluss 4/2019 - Page 58

+ HIFI » DSPeaker Anti-Mode X4 59 FLOTT LYD BLIR ENDA BEDRE Det er ikke tilfeldig at vi har to stereoprodukter med romkorreksjon i denne utgaven av Stereo+, og har enda et på gang til neste nummer. Vi snakker om en stille revolusjon hvor produktene ikke nødvendig låter bedre i seg selv, men de gjør underverker for den samlede lydopplevelsen i stua. Tekst: Håvard Holmedal D et er mye snakk om diverse hifi-remedier med minimal til ingen egentlig nytteverdi for lydopplevelsen. I de fleste stuer kom- mer minst 70 til 80 prosent av all lyden du hører fra vegger, tak og gulv. Det roter til musikkopp- levelsen vesentlig og kan kun doktoreres med smarte akustikk-installasjoner, eller elektronikk med innebygget romkorreksjon. Det er flere pro- dusenter som nå leverer romkorreksjon på virke- lig høyt nivå takket være kraftigere DSP-er, bedre algoritmer og forståelig programvare. Vår erfaring er at ved siden av å skifte ut høyttalerne og pla- tespilleren, er det å integrere romkorrigerende elektronikk i rommet det som gir de klart mest hørbare oppgraderingene. Noen er skeptiske til romkorreksjon. For 5 år siden ville det være lett å forstå, men nå? Ikke i det hele tatt. Men hifi-er jo en litt rar og konserva- tiv verden hvor du kan finne folk som er skeptiske til romkorreksjon, men positive til høyttaler- og strømkabler. Uansett om diverse hifi-remedier virker eller ikke, vil disse kun gjøre noe med en brøkdel av den lyden som rommet ikke påvirker, eller ødelegger totalt. Aller best som tilleggsverktøy Det første du må gjøre er å plassere høyttalerne dine skikkelig. Det å forske litt på avstanden til bakvegg og sidevegger, og måle av standen til lyt- teposisjonen din med millimeterpresisjon, er jobb nummer en. Kan du i tillegg gjøre noen mindre akustiske endringer som å dempe første og andre- refleksene i rommet ditt løfter det opplevelsen ve- sentlig. Særlig når det gjelder fokus og perspektiv. Når dette er på plass er romkorreksjon et til- leggsverktøy med vesentlig påvirkning av hvordan musikken oppleves i lytterommet ditt. Stående bølger er det utrolig vanskelig å bli kvitt uten å gjøre rommet ugjenkjennelig, og det er det bare de aller heldigste av oss som får lov til av våre hjem- lige interiørarkitekter. Og har du først installert systemet fornuftig, brukt litt småpenger på akustikk-tiltak og i tillegg brukt tilgjengelig elektronikk til å korrigere lyden, gir det markante forbedringer og da særlig i de dype frekvensene. Får du orden på disse trer det frem hittil uhørte mengder detaljer i mellombas- sen og i den nedre delen av mellomtonen. Lydbil- det klarner opp og tåken letter. Stereo + 4/19