Stereo+ Stereopluss 4/2019 - Page 25

+ HIFI » Electrocompaniet EC Living Sira L-1 25 MEGET KOMPAKT TRÅDLØS SUBWOOFER EC Living er først og fremst rettet inn mot de som ønsker seg et trådløst kom- paktanlegg, og så stopper de der. Likevel finnes det en mulig til å bygge ut systemet med mer tyngde, mer dybde og mye høyere moro-faktor. Subwooferen Sira L-1. Tekst: Håvard Holmedal M ed subwooferen Sira L-1 viser Electro- companiet hvor kommer fra. Det skal være hifi på ekte slik entusiastene vil ha den. Selv om systemet kommer i små byggeklos- ser som du kan sette sammen litt som du vil. Godt skrudd sammen Sira L-1 er mindre enn du tror, men den er smart og den trykker til mer enn du aner. På innsiden sitter det en 200watt forsterker og en trådløs mottaker slik at den enkelt lar seg integrere i et allerede eksisterende EC Living-system. Det gir sammen med et par Tana-høyttalere mulighet til å bygge opp et imponerende og særdeles kompakt hifi-system med fremragende prestasjoner. Lett å integrere er den også. Og skulle det ikke klare seg med en, kan du koble til akkurat så mange subwoofere du vil! Kabinettet virker veldig forseggjort og stødig. Det er da også laget av me- tall slik at det skal holde orden på det formidable trykket på innsiden av kabinettet, og helst gjøre det uten at det oppstår hørbare resonanser. To av 7-tommerne i kabinettet er ak- tive elementer, men det er også benyt- tet en passiv 7-tommer i systemet. Den har jobben med å kansellere vibra- sjoner, men også trekke resonansen i systemet ned slik at denne knøttlille subwooferen spiller ned til 26Hz (-3dB). Du får også helt brukbar respons ned til imponerende 21-22Hz. Det er impone- rende av en subwoofer som kun måler 280x260x260mm. For nøyaktig tilpasning til resten av systemet har den variabel fasejustering og også variabel de- lefrekvens fra 30 til 200Hz. Dette er ganske tøft Jeg må si jeg var temmelig imponert over hva Electrocompaniet har fått til med sine Tana-høyt- talere, men det er selvsagt drøyt å si at de spiller stort og imponerende dypt i bassen. Til det er de rett og slett for små. Den bassen de spiller, altså ned til 50Hz eller noe sånt, er riktig nok av bra kvalitet. Dypt og imponerende i bassen spiller de derimot hvis du kobler til den trådløse subwooferen Sira L-1. Da vokser lyden dramatisk i størrelse, og så lenge du holder deg på anbefalte lydnivåer er det Stereo + 4/19