Stereo+ Stereopluss 3/2020 - Page 26

26 LYDFORBEDRENDE MELLOMLEDD + HIFI » Chord Hugo TT M Scaler Chord lager produkter som i både form og funksjon kan være noe utfordrende, men du har knapt sette et produkt som ikke har noen annen oppgave enn å gjøre digitalkonverteren din enda bedre. Tekst: Håvard Holmedal C hord Hugo TT M Scaler er egentlig laget for å benyttes sammen med deres digitalkon- vertere Hugo TT2, Dave og Qutest, men det betyr ikke at det er noe i veien med disse, og at de må kobles til en Hugo TT for å spille virkelig godt. Hugo TT kan også brukes mellom kilde og digital- konverter i et hvert tenkelig system. Hva gjør den? Chord Hugo TT M er først og fremst laget for å spille med Chord sine egne digitalkonvertere og koblet sammen med en en Dave eller Hugo TT2 via den doble BNC-inngangen kan TT M oppskalere til inntil 32bit/768kHz før signalet behandles av di- gitalkonverteren. Men den tar også et hvilket som helst PCM-signal, og sender dette i oppløsninger inntil 32bit/384kHz til digitalkonverteren din. Man skulle jo egentlig tror at det som er av elek- tronikk i digitalkonverteren allerede fikser dette slik de skal, men det er ikke noe som tyder på det når Hugo TT M kobles til. Det å oppskalere, eller oppsample innkom- mende data gjøres av alle digitalkonvertere, men Chord mener åpenbart at dette ikke gjøres nøyak- tig eller presist nok, og har satt noen smarte menn på saken for å fikse på problemet. Og så kom de samme smarte mennene inn til utviklingssjefen og meldte fra at de hadde løst problemet, men at dette måtte bli en egen enhet mellom kilde og digitalkonverter, og at den vil koste kr 50 000.- av dine sårt oppsparte midler. De fleste hadde kanskje stoppet der, men ikke Chord – og så var kanskje Hugo TT M født. Kilden din kan du koble til via en galvanisert iso- lert USB, 2 x Coax BNC eller 2 optiske innganger. Etter at signalet er ekstremt nøyaktig oppskalert og filtrert sende det ut igjen via en dobbel BNC- utgang, Coax BND eller optisk. Med Topping og Hegel Det er selvsagt en antydning til galskap i å koble en boks til 50k til en digitalkonverter til 700$, men virkningen er interessant. Fokuset ble forbedret, og det som kom ut av Topping D90 hadde blir vasket renere og lydbildet virket med tredimen- sjonalt og engasjerende. Det er ikke noe å gjøre med Topping D90s noe manglende tyngde og trykk det nedre mellomtone-området og nedover. Da snakker vi analoge utfordringer og det er utenfor rekkevidden til Hugo TT M. Stereo + 3/20